Image
Pax Christi delegatie 'doorbreek de oorlogsmuur'

3.000 actievoerders pleiten voor staakt-het-vuren en onderhandelingen

Rusland - Oekraïne
Verslag

De oorlog in Oekraïne beroert ook na 1 jaar nog steeds onze gemoederen. Elke dag brengt nieuwe slachtoffers en meer vernielingen. We zien met lede ogen hoe het Russisch leger extreme wreedheden tegen Oekraïense burgers begaat, hoe Oekraïne ernstig lijdt onder de verwoestende bombardementen en welk effect deze oorlogsmachine heeft op de burgermaatschappij in Rusland zelf. Hoog tijd om de oorlog te stoppen! 

Vanuit de vredesbeweging en het brede middenveld in België klinkt steeds luider de stem om te investeren in diplomatie. De meelopende organisaties, ondertussen een 60-tal, zien met lede ogen aan hoe het oorlogsdiscours wordt gevoed, terwijl het vredesdiscours stilgevallen is. Op een enkele premier of president na spreken alle staatsleiders over bewapening van Oekraïne en de verzwakking of nederlaag van Rusland, maar niemand over het doorbreken van deze geweldspiraal en de oorlogsretoriek. Sommige leiders en opiniemakers geloven dat meer wapens leidt tot vrede, maar de geschiedenis en wetenschappelijk onderzoek leren ons dat dit een verkeerde visie is. Meer wapens betekent gewoon meer doden, een verlenging van de oorlog en na de oorlog vaak een ontwrichting van de samenleving. 

Wereldwijd investeren we met alle landen tezamen al 2.100 miljard euro (2.100.000.000.000 euro dus) (cijfers van SIPRI voor het jaar 2021) aan militaire uitgaven. “Hoeveel moet daar nog bijkomen,” vraagt Annemarie Gielen van Pax Christi zich af. “Als we nu eens een fractie daarvan zouden investeren in actieve vredesdiplomatie, dan zouden we al heel andere resultaten zien in deze oorlog!” 

 "Als we nu eens een fractie daarvan zouden investeren in actieve vredesdiplomatie, dan zouden we al heel andere resultaten zien in deze oorlog!"

Lees hier de volledige toespraak van Annemarie.

Ook zuster Jeanne Devos was uitgenodigd om namens de gemeenschap van religieuzen haar stem te laten horen. Zij trok sterk de kaart van rechtvaardige vrede, een vrede die begint bij jezelf en je medemens. Zo zei ze onder andere: “Vrede kan er alleen maar zijn, als zij die geen geweld of onrecht ervaren even diep geërgerd zijn als zij die er midden in leven.“ Opkomen voor rechtvaardigheid is een belangrijke bron van vrede. Maar al te vaak laten we ons tegenhouden door belemmeringen zoals angst. Zr. Jeanne:”We kunnen ons niet langer verschuilen achter een muur van onverschilligheid. Het begint bij u en mij – in het alledaags leven en daar is veel angst”. Ze gaf ook een wijsheid van Boeddha mee: Eén kaars kan duizenden andere aansteken zonder haar levensduur te verkorten. 

“Vrede kan er alleen maar zijn, als zij die geen geweld of onrecht ervaren even diep geërgerd zijn als zij die er midden in leven.“

Lees hier de volledige toespraak van zuster Jeanne Devos.

Andere sprekers namens de coalitie waren Grégory Mauzé, co-voorzitter van de Franstalige koepel CNAPD, Thierry Bodson van FGTB/ABVV, Jo De Smet van KWB, Hilde Kieboom van Sant’Egidio. Alexis uit Burundi en Omar uit Palestina, beide vluchteling, namen het woord namens Vriendschap zonder Grenzen.

Er waren ook twee boodschappen van Russische en Oekraïense vredesactivisten.

Vredesboodschap uit Oekraïne

Beste vrienden, groeten uit Kiev, de hoofdstad van Oekraïne.

De Oekraïense pacifistische beweging steunt uw vredesbetoging in Brussel.

Er is nu een jaar voorbij, een jaar van dood en vernietiging. 

We mogen de oorlog niet laten voortduren! 

De huidige taak van de Oekraïense vredesbeweging en de wereldwijde vredesbeweging is het handhaven van het mensenrecht om te weigeren te doden en het mensenrecht op gewetensbezwaren tegen militaire dienst volgens het internationale verdrag voor burgerlijke en politieke rechten. Maar ook om te pleiten voor een staakt-het-vuren en vredesbesprekingen. Als politici niet over vrede kunnen praten, moet de vredesbeweging een veilige ruimte creëren voor vredesbesprekingen op het niveau van de burgers om verzoening tot stand te brengen en het bloedvergieten te stoppen. Het is de taak van de vredesbeweging om vrede op te bouwen en een cultuur van vrede te creëren door middel van vredeseducatie en vredesjournalistiek. 

We moeten en zullen de oorlog stoppen, samen!

Yurii Sheliazhenko - Oekraïense Pacifistische Beweging

Vredesboodschap uit Rusland

Het is bijzonder zwaar te moeten erkennen dat jouw staat een buurland is binnengevallen. Ons vrouwelijk vriendenverbond De zachte kracht heeft het hier erg moeilijk mee. Onze principes en waarden staan diametraal tegenover het gebruik van geweld en van wreedheid. 

Het duurt nu al een jaar dat wij doen wat we kunnen om de oorlog te doen stoppen. Onze kracht is menselijkheid. Nu is onze opdracht om zo veel mogelijk horizontale banden aan te houden, mensen te verenigen volgens de principes van humaniteit, te vertellen over de mogelijkheid om niet te gaan doden in de oorlog en het eigen leven te bewaren en dat van je naasten. Vrouwelijke solidariteit en participatie hierin zijn onmisbaar. Vrouwen zijn capabel om veel te doen, als ze begrijp dat hun familie kan sterven of moordenaars zullen worden. De waarde van het menselijk leven kan niet gemeten worden aan de hand van materiële compensaties, die Poetin en zijn volgers voorleggen aan weduwen. De samenleving kan cynisme en een gebrek aan ethische waarden weerstaan door solidariteit, medeleven en de mogelijkheid samen te werken. 

Svetlana Oetkina - De zachte kracht, Rusland
 

 

Image

Annemarie Gielen