29/03/2023
Brussel
Vertoning documentaire 'Immoral code' met nagesprek over de impact van Killer Robots, machines die op termijn kunnen beslissen over leven en dood, op onze samenleving. In het Engels.
26/03/2023
Hasselt
Onze Hasseltse stadswandeling "Sporen van Congo" wordt nogmaals georganiseerd in Hasselt. Ditmaal door Avansa, tijdens de Black History Month.We hebben vooral oog voor straten, pleinen en monumenten met een link naar het Belgische koloniale verhaal.Welke Limburgers speelden er een sleutelrol in het koloniseren en exploiteren van het immense
11/03/2023
Antwerpen
In 2023 bestaat Pax Christi Vlaanderen 50 jaar. Omdat oorlog helaas de wereld niet uit is, vieren we dit jubileum op een manier die ons past: Mensen bij elkaar te brengen en verontwaardiging omzetten in actie.
01/03/2023
Leuven
Op deze studiedag wordt onderzocht of kleine goedheid en politieke liefde alternatieven zijn, of elkaar wederzijds nodig hebben, en zo ja, op welke wijze? Dikwijls zien we een loskoppeling van beide. Aan de ene kant een caritatieve inzet zonder vertaling in duurzame maatregelen en structuren; als een stille legitimatie van structureel kwaad. Aan de andere kant een streven naar structurele rechtvaardigheid die soms leidt tot verkilling en onverschilligheid voor het concrete lijden van mensen; als bron van nieuw onrecht.
28/02/2023
Gent
Humanities Academie van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte organiseert in februari en maart vier gespreksavonden rond Oekraïne. Collega Annemarie Gielen schuift mee aan tafel rond de vraag "Heeft cancelcultuur zin?"Heeft cancelcultuur zin?Moeten we "alles" wat Russisch is verbannen? Hoe moeten we omgaan met de identiteit van Russischtalige
26/02/2023
Brussel
Pax Christi roept op tot een nationale manifestatie op zondag 26 februari 2023 te Brussel. Dat doen we samen met meer dan 30 organisaties van het platform ‘Europa voor Vrede & Solidariteit’ We willen een onmiddellijk staakt-het-vuren en onderhandelingen. In hetzelfde weekend vinden er ook in andere Europese hoofdsteden manifestaties plaats onder de noemer “Europe4Peace”.
24/02/2023
Lommel
Samen met het franciscushuis herdenken we het feit dat de oorlog in Oekraïne al één jaar duurt. De vaststelling dat er al een jaar mensen worden gedood in een gruwelijke oorlog is bijzonder pijnlijk. Tienduizenden doden en miljoenen mensen op de vlucht, steden en dorpen platgebombardeerd, erfgoed vernield, landbouwgrond onbruikbaar gemaakt. Hoe
24/02/2023
Antwerpen
Een vredeswake voor de slachtoffers van de oorlog, maar ook als signaal van hoop. Tijdens deze wake gedenken we alle dodelijke slachtoffers van het voorbije jaar door 365 rode kaarsjes aan te steken. Tegelijkertijd drukken wij onze hoop van vrede uit door 365 witte rozen aan te brengen.
24/02/2023
Brussel
Samen met GroenPlus herdenken we het droeve feit dat de oorlog in Oekraïne al één jaar duurt. Een stiltecirkel met een duidelijke oproep: stop de oorlog en start vredesonderhandelingen op. Wapenleveringen leiden tot een verdere escalatie. Het is tijd voor een wapenstilstand en echte onderhandelingen.
23/02/2023
Sint-Truiden
Lokale vredesactivisten hebben een kunstinstallatie gecreëerd. Met de installatie en de vredeswake, worden de tienduizenden gesneuvelden en burgerslachtoffers herdacht en wordt er stilgestaan bij het onnoemelijke lijden dat de oorlog in Oekraïne elke dag veroorzaakt. Voor de gelegenheid van één jaar oorlog in Oekraïne geeft Annemarie Gielen, van Pax Christi, een korte lezing over waarom een ernstig conflict tussen Rusland en Oekraïne onvermijdelijk was. En wat er nu zou moeten gebeuren om in de richting van vrede te evolueren.