Image
oproepposter

Stop de oorlog in Oekraïne - Nationale Betoging

Meer dan 30 organisaties – waaronder Pax Christi - van het platform ‘Europa voor Vrede en Solidariteit’ roepen op tot een nationale manifestatie op zondag 26 februari 2023 te Brussel.

Een jaar geleden viel Rusland Oekraïne binnen. De oorlog in Oekraïne zorgt voor onnoemelijk veel menselijk leed en materiële schade. Het platform roept op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en onderhandelingen. In hetzelfde weekend zullen er in verschillende Europese hoofdsteden manifestaties plaatsvinden onder de noemer “Europe4Peace”.

De oorlog in Oekraïne kost te veel levens en vernielingen. Het is de verantwoordelijkheid en de plicht van staten en volkeren om zich in te zetten voor de-escalatie en onderhandelingen te steunen. Voor het Oekraïense volk, maar ook voor de mensheid en de planeet, die onder deze oorlog lijden. De oorlog slokt de politieke aandacht en middelen op die nodig zijn voor een rechtvaardige en duurzame toekomst.

Lees de duidelijke oproep voor de betoging hieronder.

Pax Christi-groep

Kom op 26 februari naar Brussel en sluit je aan bij de Pax Christi-groep. Zo laten we samen onze stem klinken. Draag een wit kledingstuk als symbool voor vrede.

Sluit je graag aan bij Pax Christi-groep laat dan hieronder je e-mail achter. Je ontvangt de exacte verzamellocatie (vlak bij het startpunt) in de week voor de betoging.

JA, IK KOM MEE BETOGEN VOOR VREDE IN OEKRAÏNE.

Algemeen Facebook-event

Oproep van de Betoging

1. Rusland uit Oekraïne. Stop de oorlog

Wij veroordelen de Russische agressie tegen een soeverein land als een ernstige schending van het VN-Handvest. Hoewel de ondertekenaars van deze oproep verschillende analyses hebben van het conflict, roepen ze Rusland en Oekraïne eensgezind op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en tot vredesonderhandelingen. Wij staan achter degenen die de logica van oorlog verwerpen, in Oekraïne, in Rusland en overal ter wereld.

2. Solidariteit met mensen die oorlog ontvluchten

Wij willen onze solidariteit betuigen met het Oekraïense volk en al degenen die onder de oorlog lijden. Wij veroordelen het geweld tegen burgers en de oorlogsmisdaden. Iedereen die een oorlog ontvlucht moet een waardig onthaal krijgen. Gewetensbezwaarden hebben het recht op asiel.

3. Voor een actieve vredesdiplomatie en ontwapening

Wij verwerpen een beleid dat gebaseerd is op confrontatie en verlenging van de oorlog. De voortdurende escalatie van de oorlogslogica, ook vanuit België en Europese landen, heeft steeds rampzaligere en mogelijk apocalyptische gevolgen. Zo vergroot de oorlog het risico op het gebruik van kernwapens. Een wereldwijd verbod op kernwapens is dringend noodzakelijk. 

Wij roepen op tot een actief vredesbeleid. Alle diplomatieke middelen moeten worden aangewend om een de-escalatie op gang te brengen en de strijdende partijen tot een staakt-het-vuren te bewegen met het oog op onderhandelingen die naar een rechtvaardige en duurzame vrede leiden.

4. Samen op een veilig Europees continent

Wij willen dat er opnieuw gewerkt wordt aan een systeem van collectieve en ondeelbare veiligheid. Wij vragen een nieuwe veiligheidsarchitectuur die gebaseerd is op het beginsel dat veiligheid niet ten koste van anderen mag worden nagestreefd. Wij verwerpen de instrumentalisering van de oorlog om de militaire budgetten in een reeds overbewapende wereld aanzienlijk te verhogen. Ontwapening moet opnieuw het doel worden.

5. Investeren in het sociale, de rechtvaardigheid en het milieu

Wij maken ons zorgen over de sociale, economische en ecologische gevolgen van oorlog. Het zijn altijd de mensen en de planeet die de prijs betalen van oorlogen die onze leiders in stand houden. In plaats van de militaire budgetten te verhogen, moeten we meer investeren in de sociale bescherming, de openbare diensten en de ecologische transitie.

Startdatum
Einddatum
Adres

Station Brussel-Noord
1030 Schaarbeek
België