Wat wij doen

Pax Christi Vlaanderen is een vredesbeweging die vanuit evangelische inspiratie en humane waarden werkt aan een meer geweldloze samenleving. We willen invloed hebben op thema’s als veiligheid en ontwapening, geweldloos verzet in conflictgebieden, een meer humane omgang met mensen zonder wettig verblijf en gedetineerden en hun naastbestaanden. We doen dit als beweging: we overtuigen mensen om samen met ons ook beleidsverantwoordelijken te overtuigen.

Veiligheid & Ontwapening is een zeer uitgebouwd thema binnen onze werking. We zetten gericht in op verbodsverdragen op kernwapens en killerrobots, we bepleiten een onderhandelde oplossing voor het Oekraïne conflict, we promoten met ons model van collectieve veiligheid en alternatief voor het militaire machtsevenwicht. Onze werkgroep Veiligheid & Ontwapening is samen met de bewegingswerker de motor van het bewegingswerk. De bewegingswerker neemt ook een rol op in (internationale) samenwerkingsverbanden.


Jouw opdracht

 • Je bent de stimulerende kracht van de werkgroep: je bereidt (samen met de voorzitter) de vergaderingen voor, brengt mensen samen rond acties, spreekt nieuwe vrijwilligers aan.
 • Je brengt de stem van Pax Christi Vlaanderen in op verschillende overlegfora (Belgische Coalitie tegen Kernwapens…)
 • Je organiseert acties die de bredere bevolking op onze acties betrekken. Die kader je in ons model voor sociale verandering.
 • Je verzorgt de communicatie (website, nieuwsbrief, bewegingsblad…) rond veiligheid en ontwapening.
 • Je blijft op de hoogte van actuele ontwikkelingen rond veiligheid en ontwapening, en onderkent daarin voor dit thema actuele trends.
 • Je plaatst je thema op de publieke agenda door in te spelen op de actualiteit. Dit doe je onder andere in opinies en deelname aan debatten.
 • Je oefent politieke druk uit in het jaar van de verkiezingen en de vorming van de regeringen. 

Jouw competenties

Er is een uitgebreid functieprofiel ‘bewegingswerker’. Dit kan je opvragen bij de directeur ([email protected]). Specifiek voor jouw opdracht in de komende jaren staan volgende competenties centraal:

 • Je bent een netwerker:
  • Je bent een motiverend coach voor de vrijwilligers in je werkgroep.
  • Je werkt strategisch aan de uitbouw van de achterban. Je onderhoudt bestaande contacten, je weet nieuwe doelgroepen die de campagne kunnen steunen op te bouwen.
  • Je weet Pax Christi Vlaanderen en zijn standpunten in partneroverleg constructief in te brengen.
 • Je bent actiegericht. Je weet acties te bedenken die de achterban mobiliseren en die je thema in de aandacht brengen. Je weet die strategisch te kaderen en projectmatig uit te voeren.
 • Je bent communicatief. Je denkt in boodschappen en kanalen. Je weet je in te passen in de communicatiestrategie van de organisatie.
 • Je kan optreden in publiek. Je vertolkt het standpunt van Pax Christi Vlaanderen op publieke fora.
 • Je bent thuis in je thema, vanuit een bagage in internationale relaties. Een diploma (universiteit, hogeschool) waaruit dit blijkt is een pluspunt.  Je weet snel nieuwe informatie te verwerken. Je beheerst de taal en de denkschema’s die in je domein gehanteerd worden. 

Ons aanbod 

• Een deeltijds contract (0,5 VTE) van onbepaalde duur binnen de 38 uren week

• Een goed loon volgens barema B1a (pc 329) (maximum 10 jaar anciënniteit)

• Een vergoeding voor woon-werkverkeer

• Een groepsverzekering

• Een aangename werkplek in ons kantoor in het centrum van Antwerpen

• Een thuiswerkvergoeding

Nog vragen?

Contacteer Stefan Nieuwinckel, directeur

[email protected]

mobiel 0485 987 465

Solliciteren?

Mail je kandidatuur (motivatiebrief en cv) ten laatste op zondag, 4 juni naar [email protected].

Vermeld in je cv gerust ook andere dan professionele aanknopingspunten met de job.

We selecteren op motivatiebrief en cv.

We voorzien een schriftelijke proef van thuis uit en een mondelinge proef op onze kantoor in Antwerpen.