PAX Christi Vlaanderen heeft een 

Vacature medewerker  Communicatie en Fondsenwerving   - 75% contract onbepaalde duur

Waar Pax Christi voor staat

Pax Christi Vlaanderen is een vredesbeweging die vanuit evangelische inspiratie en humane waarden werkt aan een meer geweldloze samenleving.  We willen invloed hebben op thema’s als veiligheid en ontwapening, geweldloos verzet in conflictgebieden, een meer humane omgang met mensen zonder wettig verblijf en gedetineerden en hun naastbestaanden. We doen dit als beweging: we overtuigen mensen om samen met ons ook beleidsverantwoordelijken te overtuigen.

Communicatie is een stuwende kracht binnen onze werking die we opbouwen met een team van 9 medewerkers en werkgroepen met vrijwilligers. Communicatie zet onze punten op scherp. Onze communicatie mobiliseert mensen om in beweging te komen en inspireert mensen om vredesmakers te zijn.  Onze werking wordt erkend en gesubsidieerd als sociaal-cultureel werk. Daarnaast zetten we bewust in op fondsenwerving om een eigen koers te kunnen varen.

Werk dat op jou wacht

We investeerden de afgelopen jaren fors in ons communicatiebeleid.  We lieten persona’s tot leven komen, die staan voor mensen die we al bereiken of voor mensen die we meer willen bereiken. We pasten onze huisstijl aan. We creëerden een 14-daagse digitale nieuwsbrief en een nieuw printmagazine (AXIE), dat is opgevat als een inspiratiegids. De website is gloednieuw en moet uitgroeien tot de toolbox van de organisatie. Recent werd er een actieplan fondsenwerving uitgewerkt. Heel het team heeft de verantwoordelijkheid om de communicatie en de fondsenwerving te doen “draaien”.  In dat bruisend geheel ben jij de stuwende kracht.

Je hebt werk op strategisch niveau

 • Je bewaakt de huisstijl en het merkverhaal van de organisatie in alle communicatie.
 • Je coacht collega’s rond taal, format en huisstijl. Elke collega heeft communicatietaken op het eigen domein.
 • Je ontwikkelt, beheert en evalueert funnels via ons CRM-systeem, die je inzet in onze communicatie en fondsenwerving.
 • Je verdiept en verbreedt het bereik aan de hand van uitgewerkt persona’s. Je tekent een creatief pad uit om persona’s die we onvoldoende bereiken  in onze communicatiecirkels te brengen. Je gebruikt de persona-benadering ook in de fondsenwering.
 • Je brengt de inhoud van de organisatie  als mediaplanner strategisch en crossmediaal via de vernieuwde mediakanalen.
 • Je geeft een boosterprik aan de social media-strategie en persbenadering. Je verbetert de SEO.
 • Je maakt strategische keuzes om campagnes op te zetten binnen het gegeven budget en de inhoudelijke prioriteiten van de organisatie.
 • Je bouwt een communicatienetwerk uit binnen het middenveld, pers en andere stakeholders van de organisatie.
 • Je werkt een strategie rond fondsenwerving uit, en vertaalt die in een jaarlijks actieplan.
 • Je houdt de vinger aan de pols van de fondsenwervingscampagnes. Vanuit een analyse van bereik stuur je strategie en actieplan bij.

Je hebt werk op het niveau van operationele planning

 • Je zorgt samen met het communicatiebureau dat ons ondersteunt voor het driemaandelijkse bewegingsblad.
 • Je coördineert de 14-daagse nieuwsbrief, de content van de website en de social media.
 • Je werkt met de bewegingswerkers een communicatieplan en verhaallijnen uit voor de campagnes en de activiteiten die zij opzetten.
 • Elke collega is verantwoordelijk voor de uitrol van plannen op het eigen werkterrein, maar jij ondersteunt hen.
 • Je creëert visuele content voor diverse platformen via Adobe en/of Canva.
 • Je volgt de giftenadministratie op in functie van concrete opvolging van concrete acties.

Je  profiel

 • Je kan een communicatieplan en een actieplan fondsenwerving opstellen dat zowel het team als communicatieprofessionals meteen op het goede spoor zet.
 • Je bent sterk om vanuit doelgroepen te werken, zowel in functie van communicatie als op het vlak van fondsenwerving.
 • Je kan werken met een scherpe planning, duidelijke deadlines en kan hier ook collega’s en partners op aanspreken.
 • Je hebt de technische vaardigheden om sociale media adequaat  in te zetten: website, facebook, linkedin, digitale nieuwsbrief, ..
 • Je kan een digitale advertentiecampagne ontwikkelen en gericht inzetten.
 • Je kan de bezieling van een vredesbeweging  mee overbrengen naar een breder publiek. Je werkt zelf waarden- en missiegedreven.
 • Je werkt efficiënt en resultaatsgericht.
 • Je hebt sterke redactionele vaardigheden.

Deze competenties toon je aan met een diploma in een communicatierichting (hoge school of universiteit) en/of  vanuit je ervaring.

Ons aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een loon volgens barema B1a (pc 329) met max 10 jaar anciënniteit
 • Groepsverzekering
 • Vergoeding voor woon-werkverkeer
 • Een aangename werkplek in het centrum van Antwerpen op wandelafstand van Antwerpen Centraal.
 • Mogelijkheid voor thuiswerk met vergoeding

Als je nog vragen hebt 

Neem contact met Stefan Nieuwinckel – directeur.  [email protected] - 0485 987 465 

Solliciteren

Stuur je kandidatuur via mail (motivatiebrief en CV) naar [email protected]. De vacature staat op dit ogenblik permanent open. We reageren snel op je sollicitatie.

Vermeld in je cv gerust ook andere dan professionele aanknopingspunten met de job. We selecteren op motivatiebrief en CV.  We voorzien een schriftelijke proef van thuis uit en een mondelinge proef om ons kantoor.