Geweldloze dialoog | Pax Christi Vlaanderen

Lesmateriaal | Beestenberg werkt met inleefgesprekken en rollenspelen, gebaseerd op verhalen over dieren. De Beestenbergverhalen creëren de nodige afstand om spelenderwijs moeilijke conflicten ter sprake te brengen.

Lesmateriaal | Een werkmap boordevol lesideeën om met je klas aan de slag te gaan rond gevoelens en geweldloze conflicttransformatie

Lesmateriaal | Deze lesbrief biedt inspiratie om kinderen te sensibiliseren over het belang van vrede en van het werken aan vrede: in jezelf, met mensen om je heen en in de samenleving.

Lesmateriaal | Eeuwenlang boden dilemma-sprookjes gespreksstof voor reflectie, verstrooiing en conflicthantering tijdens de lange Afrikaanse nachten. De zoektocht naar het beste antwoord op een dilemma verenigde de dorpelingen: jong en oud, groot en klein, dik en dun, man en vrouw, ...

Lesmateriaal | Luce Stappaerts werkte een bundel uit over kijken en zien als belangrijk aspect in het vredevol omgaan met elkaar.

(Koerier)dossiers | "Wat doet Pax Christi nu eigenlijk en hoe doen jullie dat dan?" In dit dossier geven we duiding bij een aantal thema's en methodieken.

Documentaires & Muziek, Geschenken & gadgets | Hildegard Goss-Mayr heeft samen met haar man Jean Goss ontelbare mensen gevormd rond de visie en de methoden van de actieve geweldloosheid.

| Deze brochure biedt een instrument aan om in relatie te leren treden met de ander als ' ander' en om je te oefenen in de kunst van de geweldloze dialoog.

(Koerier)dossiers | In dit dossier schuiven we vijf inspirerende figuren naar voor die voor vrede en mensenrechten hun leven in de waagschaal legden, of nog leggen.

Boeken / Strips | De ander die ik thuis, op school of op het werk, in beweging en samenleving ontmoet, blijft een vreemde ander, hoe vertrouwd ook.

(Koerier)dossiers | Sinds 2009 werkt UM4P, de artistiek activistische werking van Pax Christi, intensief met de methode van het “Theater van de onderdrukten”, een model van participatief theater dat gebruikt wordt bij conflicthantering.

Boeken / Strips | Dit boek schetst het vredeswerk dat Pax Christi als internationale vredesbeweging sinds 1945 en als autonome Vlaamse sectie sinds 1973 wil uitbouwen. Met recht en reden staat in de titel: kwetsbare vrede.

Boeken / Strips | Jean Goss (1912 - 1991) was een van de bekendste vredesactivisten van de 20ste eeuw. Dit boek vertelt zijn verhaal.

(Koerier)dossiers | Het dossier omvat beknopt drie thema’s die belangrijk zijn voor educatie in conflicthantering.

(Koerier)dossiers | Dit dossier biedt de vertaling van het artikel " Peace education theory " van prof. Ian M. Harris, verschenen in " Journal of Peace Education".

(Koerier)dossiers | Vier bijdragen telt dit dossier dat nauwkeurig antwoordt op welk antwoord Pax Christi wil formuleren op de uitdaging van bouwen aan een vredevolle samenleving.