Willem Staes | Pax Christi Vlaanderen

Aankondiging | Op 23 maart 2018 geeft beleidsmedewerker Willem Staes in bibliotheek De Krook in Gent een stand van zaken van het Belgisch kernwapenbeleid in een klimaat van toenemende nucleaire dreiging.

Standpunt | 72 jaar na de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki worden historische stappen gezet richting kernwapenvrije wereld.

| ‘Olijven en Dadels’ organiseert op vrijdagavond 10 maart 2017 een gespreksavond en opening van de fototentoonstelling ‘Vreedzaam Verzet in Palestina en Israël’.

Aankondiging | Op vrijdag 10 maart 2017 organiseert ‘Olijven en dadels’ in Oostende een gespreksavond over Vreedzaam verzet in Palestina en Israël.

Standpunt | Twee opiniestukken over de weigering van België om in te gaan op een VN-resolutie over onderhandelingen over kernontwapening.