vluchtelingencrisis

Standpunt | Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis, pleit Pax Christi Vlaanderen voor een coherente en ambitieuze vredespolitiek.

Artikel | De vluchtelingencrisis raakt mensen tot in het diepst van hun wezen.

Artikel | U Move 4 Peace zet via artistieke methoden maatschappelijke kwesties in de kijker.

Aankondiging | Duizend kandidaat-asielzoekers staan op straat voor de Dienst Vreemdelingenzaken om hun asielaanvraag te registreren.

Aankondiging | Op 10 december stuurde onze organisatie een open brief naar eerste minister Michel, waarin wij pleiten voor een grotere solidariteit van Belgische burgers en politici met mensen die oorlog en armoede ontvluchten.

Artikel | N.a.v. het jaar van de Barmhartigheid roept Pax Christi International op tot een grotere solidariteit met de vluchtelingen en een aanpak van de oorzaken van migratie.

| De vluchtelingenstromen en het leed van vele mensen die hun land verlaten op zoek naar een veilige plek, zijn je zeker niet ontgaan.

Standpunt | Pax Christi Vlaanderen schreef een uitgebreid commentaar op de jaarlijkse beleidsnota’s Buitenlandse Zaken en Defensie.