Paul Lansu | Pax Christi Vlaanderen

Artikel | Paul Lansu, senior policy advisor bij Pax Christi International, schreef een reflectie over oorlog en vredehandhaving, en de lessen die we eruit kunnen/moeten trekken.

Aankondiging | Brigitte Herremans en Paul Lansu geven elk een lezing voor de apothekersvereniging van Antwerpen.

Artikel | Voor de reeks ‘peace stories’ schreef Paul Lansu een reflectie rond de vraag ‘Hoe ziet de toekomst eruit voor christenen in het Heilig Land?’.

Standpunt | In een nieuwe reflectie formuleert Paul Lansu een antwoord op de vraag “Zullen we uiteindelijk een wereld ‘kunnen’ krijgen zonder oorlog?”

Artikel | Beschouwing van Paul Lansu over het spanningsveld tussen de evangelische oproep tot geweldloos verzet en de dagelijkse realiteit van oorlog en geweld.

Artikel | Paul Lansu houdt in een blogartikel een pleidooi voor meer daadwerkelijke emancipatie en integratie van alle groepen in de samenleving, op alle niveaus.