oorlog in Syrië | Pax Christi Vlaanderen

Standpunt | Wakker voor Vrede en Westhoek Vredeshoek, getrokken door Ambassadeurs voor de Vrede Peter Peene en Jennie Vanlerberghe, zetten in een open brief kanttekeningen bij het allesoverheersende coronanieuws.

Aankondiging | Op woensdag 20 februari 2019 organiseert de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Herent een avond over de oorlogen in Syrië en Jemen.

Artikel | Paul Lansu staat stil bij de oorlog in Syrië, die nu al meer dan zeven jaar voortduurt en stilaan 'naar het achterplan' dreigt te verschuiven.

Verslag | Op 17 april 2018 sprak Rudi Vranckx in Herent over het conflict in Syrië en Irak. Een verslag.

Aankondiging | Op zaterdag 31 maart 2018 heeft in Antwerpen een stille wake voor Syrië plaats.

Artikel | Voor de reeks Peace Stories van Pax Christi International schreef Paul Lansu een bijdrage over Syrië, dat al zeven jaar in oorlog leeft.

Aankondiging | Het initiatief ‘Syrians on Syria’ organiseert in juni 2017 drie open avonden op rij.

Standpunt |

Pax Christi International publiceerde op 11 april 2017, in de week voor Pasen, een verklaring over de voortdurende oorlog en misdaden tegen de menselijkheid in Syrië.

Artikel | Op 15 maart 2017 heeft Syrië zes oorlogsjaren achter de rug. Geld voor heropbouw kan alleen onder welomlijnde voorwaarden naar het Assad-regime gaan, zegt een coalitie van meer dan 80 ngo's.

Aankondiging | Op woensdag 15 maart 2017 heeft bij Pax Christi Vlaanderen een avond plaats met Syrische getuigen.

Verslag | Op 20 december 2016 hadden in heel België stille wakes plaats uit solidariteit met de burgers van Syrië.

Standpunt | Pax Christi International stuurde op 16 december 2016 een verklaring uit over de dramatische ontwikkelingen in Aleppo.

Aankondiging | Wakker voor Vrede en Ambassadeur voor de Vrede Peter Peene sluiten zich aan bij de actie Act Now Help Syria op 20 december 2016 .

| 11.11.11 en andere organisaties roepen op om op 20 december 2016 in heel België stille acties op te zetten, uit solidariteit met de burgers van Syrië.

Standpunt | De VN riep 24 oktober 2016 uit tot actiedag voor vrede in Syrië. Naar aanleiding van deze dag roept Pax Christi International in een verklaring op om een einde te maken aan het geweld in het verscheurde land.

Standpunt | Pax Christi International roept op tot een onmiddellijke stopzetting van het geweld in Syrië en de herstart van de Syrië-onderhandelingen in Genève.

Verslag | Op 12 juni 2016 hield Herent een solidariteitsactie voor vluchtelingen in Syrië. Een verslag.

Aankondiging | Geraakt door het leed van de vluchtelingen in en uit Syrië organiseren burgers in Herent op zondag 12 juni 2016 een solidariteitsactie.

Aankondiging | Op woensdag 18 mei 2016 heeft in het huis van de Stichting Ulburghs in Zolder een open avond plaats over de toekomst van Syrië.

Verslag | Op 14, 15 en 16 maart 2016 vonden in Brussel, Gent en Antwerpen drie “Syrians on Syria” avonden plaats. Gewone Syriërs lieten hun licht schijnen over de situatie in Syrië.

Standpunt | Pax Christi International en de Wereldraad van Kerken roepen in een gezamenlijke verklaring op om een einde te stellen aan het geweld in Syrië en toe te werken naar een politieke transitie.

Artikel | Vijf jaar na de vreedzame burgerprotesten is Syrië synoniem gewonden van een uitzichtloze oorlog en massale vluchtelingenstromen. Maar toch is de geest van het verzet niet helemaal gebroken: burgers blijven opkomen voor hun basisrechten.