migranten | Pax Christi Vlaanderen

Artikel | Met theateroefeningen de nodige afstand creëren om moeilijk bespreekbare en emotionele onderwerpen toch aan te pakken: dat is wat we doen in dit langdurig project met mensen zonder huidig duurzame verblijfsrecht.

Artikel | Maken we een eeuw door van ontheemding? Paul Lansu van Pax Christi International staat stil bij een van de belangrijkste uitdagingen van onze eeuw.

| Met het project Young Peace Journalists wil Pax Christi International verhalen van vluchtelingen en asielzoekers meer onder de aandacht brengen.