klimaatbeleid

Artikel | Op 5 februari 2019 lanceerde een burgerinitiatief van middenveld- en jongerenorganisaties, mediabedrijven en universiteiten de petitie 'Sign for my future'.

Aankondiging | Op zondag 27 januari 2019 trekt opnieuw een mars door Brussel, om aan België en Europa doortastende maatregelen te vragen die de gevolgen van de klimaatwijziging tegengaan.

Artikel | De bisschoppen van België delen de bezorgdheid van de Klimaatcoalitie, die op zondag 2 december 2018 in Brussel de mars 'Claim the climate' organiseert voor een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid.