internationaal verbodsverdrag | Pax Christi Vlaanderen

Standpunt | België werpt steevast dezelfde argumenten op om in te gaan tegen een juridisch bindend verdrag dat kernwapens verbiedt. Pax Christi Vlaanderen weerlegt die argumenten.

Standpunt | Van 2 tot 13 mei 2016 vinden in Genève VN-besprekingen plaats over kernwapens.