Hope is Life | Pax Christi Vlaanderen

Artikel | De Wereldraad van Kerken (WRK) lanceerde op 20 juni 2017 de campagne ‘Seek #JusticeAndPeace in the Holy Land’. 12 Faces of Hope’.