50 jaar bezetting | Pax Christi Vlaanderen

Aankondiging | Op 23 november 2017 spreekt Brigitte Herremans aan de KU Leuven over de Europese hulp aan de Palestijnse gebieden, en hoe die efficiënter kan worden ingezet.

Aankondiging | In november 2017 hebben aan de KU Leuven zes lezingen en een debat plaats over Israël en de Palestijnse gebieden.

Standpunt | Naar aanleiding van de oplopende spanningen tussen Israëli's en Palestijnen schreef Paul Lansu een aantal reflecties neer.

Standpunt | 5 juni, vijftig jaar geleden begon de Zesdaagse Oorlog. Ondanks die naam duurt die oorlog nog altijd. Een bijdrage van Mark Van de Voorde.

Standpunt | 50 jaar na de zesdaagse oorlog zit de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden muurvast. Hoe kijken Israëli's zelf tegen de bezetting aan?

Standpunt | Op 5 juni 1967 brak de Zesdaagse Oorlog uit. 50 jaar later is de bezetting meer dan ooit een feit.

Standpunt | 50 jaar na de zesdaagse oorlog zit de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden muurvast. Is de bezetting een onontwarbaar kluwen geworden?

Persbericht | Bij de herdenking van 50 jaar bezetting van de Palestijnse gebieden dringt Pax Christi erop aan het vredesproces in Israël opnieuw op te starten.

Aankondiging | Naar aanleiding van 50 jaar bezetting van Palestina hebben begin juni 2017 drie avonden plaats met panelgesprekken en literaire ontmoetingen.

Aankondiging | Op dinsdag 14 maart 2017 heeft in de Roma het eerste Zuidcafé van 2017 plaats. De focus ligt op Israël en Palestina.

scheidingsmuur Bethlehem 2015

| 50 jaar al duurt de bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël. In een driedelige lessenreeks bieden Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen meer inzicht in deze situatie.