Teken petitie tegen killer robots! | Pax Christi Vlaanderen

Teken petitie tegen killer robots!

Overheden en bedrijven ontwikkelen in hoog tempo wapensystemen met toenemende autonomie die gebruik maken van nieuwe technologieën en kunstmatige intelligentie. Deze zogenaamde ‘killer robots’ kunnen ingezet worden in conflictgebieden, door politiediensten en voor grenscontroles. Een machine zou niet mogen beslissen over leven of dood. Laten we nu in actie komen om de mensheid te beschermen en de wereld een veiligere plek te maken.

We staan voor het ondenkbare: drones en andere geavanceerde wapens worden ontwikkeld met het vermogen om hun eigen doelen te kiezen en aan te vallen - zonder menselijke controle. Autonome wapens, of "killer robots", waarvan men vroeger dacht dat ze alleen in films bestonden, zijn niet langer een probleem van de toekomst.

Machines kunnen geen complexe ethische keuzes maken. Het ontbreekt ze aan mededogen en begrip, ze nemen beslissingen op basis van bevooroordeelde, gebrekkige en onderdrukkende processen. Opkomende technologieën zoals gezichts- en stemherkenning falen vaak bij het herkennen van vrouwen, mensen van kleur en mensen met een handicap. Dit betekent dat autonome wapens nooit afdoende geprogrammeerd kunnen worden om menselijke besluitvorming te vervangen.

De vervanging van troepen door machines maakt de beslissing om oorlog te voeren gemakkelijker - en door illegale handel en verovering op het slagveld zullen deze wapens in de handen van anderen vallen. Bovendien zullen deze technologieën gebruikt worden bij de politie, bij grenscontroles en om mensenrechten in te perken, zoals het recht op protest, het recht op leven, het verbod op foltering en andere vormen van mishandeling. Ondanks deze bezorgdheid blijven landen als de VS, China, Israël, Zuid-Korea, Rusland, Australië en het VK investeren in autonome wapens.

We hebben nu de kans om te handelen. Terwijl bedrijven en defensiedepartementen over de hele wereld zich haasten om deze technologieën te ontwikkelen, moeten we snel handelen voordat we de betekenisvolle menselijke controle over het gebruik van geweld verliezen - met verwoesting als gevolg.

Teken de petitie en stop killer robots die beslissen over leven en dood.

Wij roepen regeringsleiders wereldwijd op om onderhandelingen te starten voor nieuwe internationale wetgeving over autonomie in wapensystemen - om menselijke controle te garanderen bij het gebruik van geweld en om machines te verbieden die mensen als doelwit nemen en ons reduceren tot objecten, stereotypen en datapunten.

Ja, ik teken!