Participatief theater | Pax Christi Vlaanderen

Participatief theater

In 2009 ging de artistieke werking van Pax Christi Vlaanderen aan de slag met participatief theater. Dankzij jarenlange ervaring in binnen-en buitenland gelden we als expertisecentrum voor deze methodiek. 

Participatief theater?

We inspireren ons op theater van de onderdrukten en aanverwante methoden. We maken zo gebruik van een waaier van methoden die op een participatieve en/of co-creatieve manier door middel van theater maatschappelijk vraagstukken, onrecht en conflicten ontleedt en concrete mogelijkheden onderzoekt om tot sociale verandering te komen. Er wordt dus steeds vertrokken vanuit de leefwereld van de groep waar mee gewerkt worden, voor ons niet de "doel"groep maar de "bron"groep.

De werkzame processen bij de methode zijn onder meer gebaseerd op het in beeld zetten, het verbeelden, van bepaalde moeilijke situaties of conflicten. Het werken met een medium zorgt er voor dat er zowel afstand als nabijheid kan gecreëerd worden bij de groep rond problematiek en concrete situaties. Aanvullend zorgt het gebruik van een andere "taal" ook voor meer ruimte voor nieuwe perspectieven. De methode vereist natuurlijk geen theaterervaring en is dankzij een gerichte opbouw voor velen toegankelijk.

Meer dan 10 jaar ervaring

De afgelopen 10 jaar werden met zeer diverse brongroepen uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken aangekaart: van klimaatactivisme tot gender. Van familiedruk tot asielprocedure. Met holebi's, nieuwkomers, etnisch-culturele minderheden en gedetineerden.

Overzicht projecten

Overzicht methoden

Samen aan de slag?

Ons werk is altijd het resultaat van maatwerk. We bekijken met alle betrokkenen, en in de eerste plaats met de groep mensen waarmee we concreet werken, de noden en doelstellingen. Dit maatwerk gebeurt zowel voor korte workshops als (en zeker) voor langere trajecten. Onze gespecialiseerde jokers putten inspiratie uit een arsenaal aan technieken. 

Neem contact met Olivier of Thomas