Vormingsdag vredesspiritualiteit 2016 | Pax Christi Vlaanderen

Vormingsdag vredesspiritualiteit 2016

Op dinsdag 12 juli 2016 houdt de werkgroep vredesspiritualiteit van Pax Christi Vlaanderen een dag van vorming, reflectie en ontmoeting in de Gregoriuszaal van de Sint-Andriesabdij, Zevenkerken, in Sint-Andries Brugge.

Deze jaarlijkse vormingsdag staat open voor alle medewerkers en belangstellenden.

‘God bant wereldwijd oorlogen uit’… In de context van religie en geweld bespreekt Prof. Dr. Rik Hoet in de voormiddag deze thematiek en beantwoordt de vraagstelling.

Dit jaar worden meerdere werkvormen gehanteerd: conferentie, debat, bezinning en theater.

In de namiddag brengt acteur Ignace Goethals met begeleiding van Gerrit Jalet een ontroerend oorlogsverhaal Ons Moeder binst de Grooten Oorlog’. Barmhartigheid en de kracht van kwetsbaarheid zijn de kernthematieken van deze tweespraak in de context van WO I. Het is een bewerking van De moeder en de drie soldaten van Ernest Claes (1917). Aansluitend is er vraagstelling, duiding en info door de acteurs en uit de actualiteit van Pax Christi Vlaanderen.

Adres: Gregoriuszaal, Sint-Andriesabdij, Zevenkerken, 8200 Sint-Andries, 050/40 61 80050/40 61 80, www.abdijzevenkerken.be   

Kostprijs: 10 euro (incl. BTW, exclusief lunch), over te schrijven op rekeningnummer BE41 8939 4403 7310 van Pax Christi Vlaanderen, met de vermelding 'Vormingsdag 12 juli 2016'.

Inschrijven en informatie via paxchristi@paxchristi.be of 03/225 10 00. De inschrijving is definitief na overschrijving.

Programma

9.15 u.

Onthaal met water, thee of koffie

9.30 u.

Openingslied en gebed

9.45 u. 

1e Conferentie (Rik Hoet)

10.30 u.

koffiepauze

10.45 u.

2e Conferentie (Rik Hoet)

11.30 u.

Open vraagstelling en debat met de inleider

12 u.

Dageucharistie met de monniken in de abdijkerk

12.45 u.

Middagmaal in Bistro Zevenkerken, middagpauze, boswandeling, abdijshop …

14 u.

Toneelvoorstelling ‘Ons Moeder binst den Grooten Oorlog’ door Ignace Goethals en Gerrit Jalet, aansluitend vraagstelling, duiding en overleg met de acteurs

16 u.

Info uit Pax Christi Vlaanderen en afsluitend lied en gebed