Vlaamse Vredesweek gestart in West-Vlaanderen | Pax Christi Vlaanderen

Vlaamse Vredesweek gestart in West-Vlaanderen

Op 21 september 2017, internationale dag van de vrede, ging de Vredesweek van start in Brussel en in West-Vlaanderen. Een honderdtal mensen maakten de West-Vlaamse startavond mee in de kapel van de zusters te Ruiselede.

Jo Hanssens gaf er een inleiding over het thema van de Vredesweek ‘Radicaal samen in liefdevol verzet.’ De avond kaderde in een meerdaags initiatief onder de noemer ‘Stop de waanzin – oorlog toen en nu en morgen’. Het initiatief gaat uit van ‘Illud Mane’, een groep die de inspiratie van de zustercongregatie van Ruiselede in onze tijd verderzet en hiervoor samenwerkt met de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid.

In zijn inleiding duidde Jo Hanssens het verglijden van de Eerste Wereldoorlog naar een Tweede Wereldoorlog. Als er geen verzoening is na grote wreedheden ligt de weg open voor nieuw en vaak nog groter geweld. Emoties van angst en vernedering zuigen mensen immers gemakkelijk mee in een verdere spiraal van geweld en wraak. Het recent in het Nederlands uitgegeven boek Een Duits leven over Brunhilde Pomsel, gewezen privésecretaresse van de nazikopman Goebbels, illustreert dit op scherpe wijze en waarschuwt meteen voor het rechts-populisme dat vandaag op tal van plaatsen weer de kop opsteekt.

De Vredesweek van 2017 focust terecht op ‘liefdevol verzet’ als antwoord op actuele van fanatisme en geweld maar ook op de onverschilligheid van velen ten aanzien van het onrecht rondom ons en in de wereld. Actief geweldloze liefde is een bijzondere kracht tot verandering en tot vredesopbouw die vandaag meer dan ooit nodig is. Jo illustreerde dit ook met de moed van de stichters van Pax Christi die tegen de gangbare opinie in verzoening hebben helpen tot stand brengen met de vroegere vijand.   

Op zaterdag 23 september is er in dezelfde kapel in Ruiselede een vredesconcert ‘In Silent Fields’ met Lyra Di Orfeo, een vocaal ensemble uit Frankrijk. Meer info over dit muzikaal gezelschap op www.lyra-di-orfeo.org