Vlaams Vredesinstituut zoekt nieuwe directeur | Pax Christi Vlaanderen

Vlaams Vredesinstituut zoekt nieuwe directeur

Het Vlaams Vredesinstituut heeft een belangrijke vacature. Het mandaat van de huidige directeur loopt ten einde. Zij kijken uit naar een nieuwe directeur.

Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement. Het mandaat van directeur Tomas Baum loopt ten einde, daarom kijken zij uit naar een nieuwe gedreven m/v/x.

Het Vlaams Vredesinstituut is een paraparlementaire instelling bij het Vlaams Parlement, in 2004 bij decreet opgericht. Het levert grondige analyses van vraagstukken in twee domeinen: wapenhandel en –gebruik, en omgaan met conflict en geweld in de samenleving. Het informeert en organiseert het debat op basis van onderzoek, en stuurt aan op maatregelen om vrede en geweldpreventie te bevorderen.

Als directeur bepaalt u samen met de Raad van Bestuur het algemeen beleid en de strategie van het instituut. U zorgt ervoor dat het Vredesinstituut vlot werkt, inhoudelijk sterk is, gekend is en gewaardeerd wordt. U staat in voor het dagelijks management. Daarbij geeft u leiding aan negen medewerkers, u coacht en begeleidt hen. U vertegenwoordigt het instituut naar het Vlaams Parlement toe, en communiceert extern over het werk van het instituut.

Uw profiel

U hebt een masterdiploma en ten minste vijf jaar nuttige beroepservaring. Ervaring met (project)management strekt tot aanbeveling. De ideale kandidaat heeft een uitgebreide kennis van onderzoek, beleid en regelgeving op het vlak van vrede, geweldpreventie, veiligheid. U hebt een visie op wat onderzoek voor beleid kan betekenen, en geeft blijk van inzicht in de politieke werkomgeving.

Aanbod

Het Vlaams Parlement benoemt de kandidaat voor een periode van zes jaar, eenmaal verlengbaar, met indiensttreding in januari 2018.

Het geïndexeerde bruto salaris voor een voltijdse betrekking bedraagt minimaal 77.050 euro bruto per jaar. U geniet ook een aantal sociale voordelen.

Sollicitatieprocedure

Solliciteren kan tot en met 5 september 2017, 10 uur.
Gedetailleerde info over de sollicitatieprocedure vindt u in het examenreglement op www.berenschot.be, of neem contact op met Diane Smets van Berenschot via vacaturevredesinstituut@berenschot.be of 02 777 06 45.

Bekijk de vacature op www.vredesinstituut.eu