Vlaams Vredesinsituut: rapport 'Vlaamse wapenexportcontrole in Europa' | Pax Christi Vlaanderen

Vlaams Vredesinsituut: rapport 'Vlaamse wapenexportcontrole in Europa'

Op 10 januari 2017 stelde het Vlaams Vredesinstituut het rapport 'Vlaamse wapenexportcontrole in Europa. Het complexe vraagstuk van Europese harmonisering' voor.

Het rapport werd voorgesteld in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed van het Vlaams Parlement.

In het onderzoek gaat het Vredesinstituut na: heeft de Europese regelgeving geleid tot geharmoniseerde regelgeving en beleid voor wapenexportcontrole bij de EU-lidstaten? Hoe beoordelen verschillende Vlaamse stakeholders de haalbaarheid en wenselijkheid van bestaande praktijken uit andere Europese landen?

In november 2015 gaf de commissie Buitenlands beleid van het Vlaams Parlement aan het Vlaams Vredesinstituut de opdracht om een benchmarkstudie uit te voeren naar de regelgeving en het beleid inzake wapenexportcontrole in Europa.
Het resultaat is het onderzoeksrapport 'Vlaamse wapenexportcontrole in Europa: het complexe vraagstuk van Europese harmonisering'. Het gaat vergezeld van een advies van de Raad van Bestuur van het Vredesinstituut over 'bestaande goede praktijken inzake de regelgeving en het vergunningsbeleid voor handel in militair materieel vanuit EU-lidstaten'.

Download het rapport