Verbod op killer robots komt dichterbij | Pax Christi Vlaanderen

Verbod op killer robots komt dichterbij

Van 9 tot 13 april 2018 bogen de Verenigde Naties zich opnieuw over 'killer robots', volledig autonome wapens die zonder menselijke tussenkomst doelwitten kunnen selecteren en doden. Het aantal landen dat deze wapensystemen wil verbieden groeit snel: 26 landen willen onderhandelingen opstarten over een nieuw verbodsverdrag.

Opmerkelijk is dat China, een permanent lid van de VN-Veiligheidsraad, zich in april 2018 uitsprak voor een verbod. Voor het eerst wil ook een Europees land, Oostenrijk, onderhandelingen opstarten over een nieuw verbodsverdrag.

Betekenisvolle menselijke controle

Killer robots zijn gewapende drones op steroïden: moordmachines die volledig autonoom doelwitten kunnen selecteren en aanvallen zonder enige menselijke interventie. Sinds 2013 buigen de Verenigde Naties zich over deze wapensystemen. De volgende grote bijeenkomst vindt plaats in augustus 2018.

Deze gesprekken focussen op een aantal centrale vragen. Wat kenmerkt dergelijk wapensystemen? Hoe kunnen ze worden gedefinieerd? Welke minimale “betekenisvolle menselijke controle” is noodzakelijk? En welke maatregelen zijn nodig om om te gaan met de juridische, ethische en humanitaire uitdagingen die deze wapensystemen met zich meebrengen? 

Ban killer robots

Pax Christi Vlaanderen is lid van de Campaign to Stop Killer Robots, een mondiale coalitie van 70 NGO’s uit 29 landen die ijvert voor een preventief verbod op killer robots.  

Momenteel liggen vier opties op tafel, waaronder een nieuw verbodsverdrag en een politiek statement of een gedragscode voor landen. De Campaign to Stop Killer Robots roept VN-lidstaten op om in november 2018 een mandaat te geven om in 2019 onderhandelingen op te starten over een nieuw verdrag.

Wat met België?

Die oproep wordt ook gesteund door 88 Belgische topexperts in robotica en artificiële intelligentie. Het federaal parlement bespreekt momenteel ook een resolutie die de federale regering vraagt om een nationaal en internationaal verbod op killer robots in te stellen.

Deze resolutie van Groen/Ecolo wordt ook gesteund door PS, sp.a en CD&V. De positie van N-VA en Open Vld is onduidelijk, hoewel beide partijen het belang benadrukken van betekenisvolle menselijke controle over wapensystemen.

Bekijk het animatiefilmpje van PAX over Killer Robots

killer robots PAX

Lees ook een briefing van de Campaign to Stop Killer Robots: “Retaining human control of weapons systems”