Actueel

Vacature voor een 'bewegingswerker Veiligheid en Ontwapening'

Voor de werking ‘Internationale veiligheid en ontwapening’ zoekt Pax Christi Vlaanderen een bewegingswerker.

Je functie

Expertiseopbouw en kennisontsluiting

- Je bouwt verder op bestaande kennis binnen de organisatie en vergaart relevante nieuwe kennis en expertise, om op een geloofwaardige manier te kunnen communiceren en mobiliseren over de thema’s van veiligheid en ontwapening (zie lager) door:

  • actief deel te nemen aan de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), de Campaign to Stop Killer Robots en de Belgische Coalitie tegen Kernwapens
  • relevante onderzoeken en rapporten te bestuderen, deel te nemen aan conferenties of studiedagen
  • binnen de organisatie een vrijwilligersgroep te coördineren met oog op expertiseopbouw
  • persoonlijke contacten met relevante experts en grass roots-bewegingen op te bouwen

- Je ontsluit de kennis en expertise voor verschillende doelgroepen, zoals het brede publiek, journalisten en beleidsmakers. Je beslist in samenspraak met de communicatieverantwoordelijke welk format het meest geschikt is voor welke doelgroep.

Maatschappelijke beweging

- Je sensibiliseert groepen en burgers in de samenleving door acties en campagnes op te zetten die mensen in beweging brengen, en dit op een creatieve manier en met oog voor diversiteit

- Je bespeelt de publieke opinie via interactieve workshops, opiniestukken en interviews, en digitale tools

- Je werkt samen met relevante actoren om meer maatschappelijke beweging te creëren

- Je doet aan beleidswerk en betrekt hierbij burgers en groepen

Je profiel en vaardigheden

- Je hebt een bachelor of master. Ervaring in de sociaal-culturele sector strekt tot aanbeveling

- Je schaart je achter de Missie en Visie van Pax Christi Vlaanderen

- Je bent goed in het organiseren van acties en campagnes

- Je wil je inwerken in de thema’s van veiligheid en ontwapening

- Je kan ‘het leren’ stimuleren via participatieve methoden

- Je kan vrijwilligers motiveren en aansturen

- Je kan zelfstandig werken, maar ook vlot meedraaien in een team

- Je hebt een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels

- Je hebt een goede kennis van MS Office

- Je kan goed overweg met sociale media

De thema’s

Humanitaire ontwapening

- Nucleaire ontwapening: internationaal verbod op kernwapens en kernwapenvrij België

- Verbod op andere wapens die het Internationaal Recht schenden zoals 'killer robots'

Burgerbescherming en vredesopbouw

- Bescherming van burgers bij Belgische deelname aan militaire interventies

- Conflicttransformatie: hoe kan België hier actiever aan bijdragen

- Performantie van VN-vredesmissies in functie van burgerbescherming

Belgische en Europese defensie

- Aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen: geen nucleaire capaciteit

- Wijziging artikel 167 van de Grondwet en creatie van een toetsingskader voor buitenlandse missies

- Geen overheidssubsidies voor militair onderzoek

Ons aanbod

- Een halftijds contract van 12 maanden, met mogelijkheid tot uitbreiding

- Een loon volgens barema PC 329

- Een aangename werkplek in ons kantoor in Antwerpen

- Een ondersteunend en gemotiveerd team

- Een boeiende job met veel leerkansen en met veel internationale contacten

Stuur je CV en motivatie naar Annemarie Gielen: Pax Christi Vlaanderen, Italiëlei 98a, 2000 Antwerpen of annemarie.gielen@paxchristi.be ten laatste op 6 november 2019.