Treurlied om Kayano - of de gruwel van nucleair geweld | Pax Christi Vlaanderen

Treurlied om Kayano - of de gruwel van nucleair geweld

Op 6 oktober 2017 kende het Nobelcomité van Oslo de Nobelprijs van de Vrede toe aan ICAN, de Internationale Campagne voor de Uitbanning van Kernwapens. Naar aanleiding van die bekroning voor het werk van dit platform, waartoe ook Pax Christi Vlaanderen, Pax Christi International, PAX en andere Pax Christi-secties behoren, stuurde Ingrid Pira ons een gedicht van haar vader Marcel, die in september 2017 overleed.

Dichter Marcel Pira, die lid was van Pax Christi Vlaanderen, schreef op 27-jarige leeftijd ‘Treurlied om Kayano’, een gedichtenbundel van 15 pagina’s over het Japanse meisje Kayano, dat de gruwel van de atoombom op Nagasaki overleefde. Hij werd voor dit werk bekroond door het literaire tijdschrift Nieuwe Stemmen.
Hieronder de centrale passus van ‘Treurlied om Kayano’ (1957):

WEERBAARHEID

Maar, zullen we hier sterven zonder weerbaarheid ?

Al moesten we verstoten worden in de dorpen,
we zouden de fluisteringen van het verwijt
niet kunnen doven en de angst die toegeworpen
over ons heen ligt zou scheuren van spijt.

Al werden we vandaag zonderlingen
die men meewarig nakijkt vanuit sofa’s,
nog zouden we ons hete woorden wringen
tot uw klacht in de hersens bijt, Kayano.

Al moesten we verzen verstrooien tot proza,
al moesten ze niet meer zinderend slaan
onder de maatslag van ’t ritmisch orgaan
dat diep in ons als bij genade leeft,
nog zouden we niet aarzelen tot in de dood
’t verwijt te uiten dat op ons lippen beeft.

Al werden we bij vrienden lijdzaam ontvangen
die bij heengaan zeggen : “Hij is ziek..”
al werden we omzwachteld met romantiek,
al zongen we in een woestijn onze zangen…
de waarheid zal ons nimmer ontgaan.
Als beschaamde Europeaan
brandt in ons keel het helse woord:
Kayano, de bom op uw stad was een moord!


Ingrid Pira[1] schrijft over dit gedicht: "Misschien is het troostend dat een dichter en geëngageerde jonge man van 27 jaar 60 jaar voor het toekennen van de Nobelprijs voor de Vrede hierover schreef. Misschien is het wraakroepend dat de periode tussen verontwaardiging en erkenning zo lang duurde. Misschien is de actuele dreiging een goed moment om geschriften hierover in herinnering te brengen. "[1] Ingrid Pira was als burgemeester van Mortsel actief lid van Mayors for Peace