Syrians on Syria: wat kan jij doen? | Pax Christi Vlaanderen

Syrians on Syria: wat kan jij doen?

Op 14, 15 en 16 maart 2016 vonden in Brussel, Gent en Antwerpen drie “Syrians on Syria” avonden plaats. Gewone Syriërs lieten hun licht schijnen over de situatie in Syrië. Vijf jaar na het uitbreken van vreedzame protesten is er sprake van een brutale oorlog die gevoed wordt door een meedogenloos regime, tal van buitenlandse grootmachten en internationale jihadi’s.

Er zijn echter ook tekenen van hoop. Ondanks alles bleven de afgelopen vijf jaar talloze dappere burgers, activisten en middenveldorganisaties actief op het terrein. Ze organiseren lokale hulpverlening, medische en sociale diensten en voedselbedelingen. Ze bieden onderwijs en psychosociale hulp aan kinderen om te vermijden dat een hele “verloren generatie” van Syrische jongeren opgroeit. Anderen zijn betrokken in lokale bemiddelings- en verzoeningsprojecten, of in mensenrechtenmonitoring. Nadat eind februari 2016 een staakt-het-vuren van start ging, trokken Syriërs opnieuw massaal de straat op om vreedzaam te protesteren.

Deze mensen zijn noch het Assadregime, noch Islamitische Staat (IS). Ze vormen een “derde weg”, en bewijzen dat het Westen geen valse keuze moet maken tussen deze twee extremen. Dit zijn gewone mensen, actief op het terrein, die dagelijks weerstand proberen te bieden aan de sektarische haatpropaganda en gewoon vreedzaam willen samenleven.

Deze mensen zijn onmisbaar voor een vreedzame heropbouw van Syrië. Ze houden de hoop levend, en verdienen daarom onze steun. In de flyer in de linkerkolom vindt u alvast enkele suggesties om hen te steunen.

Neem een kijkje op de website van het onderzoeksplatform “Citizens for Syria”, dat een mapping uitvoerde van alle vreedzame krachten op het Syrische terrein: www.citizensforsyria.org.

Bekijk de video van Tabiha Redepenning (Pax Christi International) van de avond bij Pax Christi Vlaanderen: Young Peace Journalists: Syrians on Syria.

Lees het rapport Inside Syria: What Local Actors are Doing for Peace van het gerenommeerde onderzoeksinstituut Swisspeace.

Deze avonden werden mogelijk gemaakt dankzij de steun van Broederlijk Delen, Pax Christi Vlaanderen, 11.11.11, Amnesty International Vlaanderen, Oxfam Solidariteit en Vluchtelingenwerk Vlaanderen.