Stop honger als wapen in Jemen | Pax Christi Vlaanderen
|
25 januari 2019

Tags

Stop honger als wapen in Jemen

Op 25 januari 2019 posteerden Pax Christi-leden zich een uur lang voor het kantoor van minister Reynders, om van België inspanningen te vragen voor de burgers van Jemen.

Onder het motto ‘Stop honger als wapen in Jemen’ vroegen de actievoerders meer aandacht van ons land voor de zwaar getroffen burgers van Jemen. Zij bezorgden aan het Ministerie voor Buitenlandse Zaken een brief die Pax Christi Vlaanderen op 5 december 2018 verstuurde naar premier Michel. Daarin drongen wij er bij onze regeringsleiders op aan erop toe te zien dat het internationaal humanitair recht in de oorlog in Jemen door alle strijdende partijen wordt geëerbiedigd en dat voedsel en geneesmiddelen onder toezicht van het Internationale Rode Kruis zonder beperking aan de bevolking van Jemen worden bezorgd.

Als tijdelijk lid van de VN-Veiligheidsraad (in 2019-2020) kan en moet ons land inspanningen leveren om de noodlijdende bevolking in Jemen te beschermen en te verbieden om honger nog langer te gebruiken als oorlogswapen.

De actie was mede ingegeven door de reportage over de schrijnende toestand in Jemen van Rudi Vranckx van 22 januari 2019 op Canvas.

Lees de brief aan premier Michel.