Staten-Generaal van de Liefde trekt Vredesweek op gang | Pax Christi Vlaanderen

Staten-Generaal van de Liefde trekt Vredesweek op gang

Op donderdagavond 21 september 2017, Internationale Dag van de Vrede, ging de 28ste Vlaamse Vredesweek officieel van start in Bozar, met een Staten-Generaal van de Liefde.

Annemarie Gielen, directeur van Pax Christi Vlaanderen, trok de avond op gang met een mooie introductie tot het thema van de Vredesweek, waarin zij duidde waarom de ‘radicale’ oproep voor meer liefde en liefdevol verzet deze dagen geen overbodige luxe is. Moderator Jonas Slaats leidde de zes inspirerende sprekers in. Die gaven elk vanuit een eigen invalshoek hun kijk mee op de polarisatie en radicalisering in de maatschappij, en hoe liefde, dialoog en verbondenheid tegengif kunnen vormen.

Politiek filosoof Bleri Lleshi begon zijn pleidooi voor meer liefde bij zijn eigen vertrek als jonge man uit Albanië en zijn ervaringen als nieuwkomer in België. Hij beschreef hoe ontnuchterend de leefwereld van jonge mensen in de hoofdstad was, en hoe dat hem in de richting van het jongerenwerk leidde. Bleri toonde vanuit zijn eigen ervaring ook hoe erkenning en waardering – mensen het gevoel geven dat zij iets kunnen betekenen – bronnen van inspiratie kunnen zijn die nog jarenlang doorwerken en vruchten afwerpen.

Schrijfster Dalilla Hermans had het in een gesprek met moderator Jonas Slaats over (onderhuids) racisme en over de tegenkantingen die zij krijgt als zij stereotiepe beeldvorming aankaart in de media (cfr. recent nog twee karikaturale stripvoorstellingen van Afrikanen). Met haar columns en mediabijdragen wil zij nochtans niet zozeer als ‘vertegenwoordiger’ optreden van een misnoegde groep, maar als een bekommerd burger die het gesprek opzoekt. Want dialoog is nodig en kan tot meer begrip en verbondenheid leiden.

Begrip voor de ‘andere’ was ook de rode draad door het betoog van Babs Mertens, en door het levenswerk van de Italiaanse jezuïet Paolo Dall’Oglio. Babs vertelde over een ‘confrontatie’ tussen de pater en een bebaarde man op een bus in Aleppo en over hoe hij wederzijdse tegenstellingen en vooroordelen over islam en christendom aanvatte om dieper te graven in de essentie en een beter begrip van de islam. Haar eigen nieuwsgierigheid voor de islam, haar zoektocht naar de eigen identiteit en de verbondenheid tussen de twee religies nam Babs ook mee in haar verdere werk, onder meer met vluchtelingen uit Syrië en de vertaling van teksten van pater Dall’Oglio.

In een innemend tweegesprek gaf Molenbekenaar Mohamed El Bachiri toe dat hij verrast was over de warmte waarmee zijn boodschap voor liefde na de aanslagen in België omarmd is geweest. Hij gaf mee hoe zijn geloof, pure menselijkheid en universele waarden hem overeind hielden en weerbaarheid boden nadat zijn vrouw bij de aanslag in Maalbeek omkwam. De jihad van liefde waar hij toe opriep in zijn TED-uitspraak, zijn passage in De Afspraak en zijn boek vloeide voort uit de liefde voor haar en voor hun kinderen. “Drie dingen zijn onontbeerlijk om tot vrede te komen”, besloot Mohamed, “het hart, de rede en spiritualiteit”.

In zijn presentatie schetste professor internationale politiek Tom Sauer hoe onwetendheid, onbegrip en angst – en het uitvergroten ervan – slechte raadgevers zijn. Hij toonde voorts hoe onder andere vooroordelen, wederzijds onbegrip en wantrouwen, sociale achterstelling, slechte scholing en moeilijke gezinssituaties een complex kluwen van voorwaarden scheppen die sommigen kunnen leiden naar radicalisering. Het pad dat daarvan wegleidt, dat afstapt van wij-zijdenken, is een opgave voor onze hele samenleving.

Criminoloog Christophe Busch, directeur van de Kazerne Dossin, besloot de avond met een analyse van de mechanismen die leiden van wrevel tot genocide. Hij vertrok van een foto uit 1935 waarbij twee geliefden, een Duitse vrouw en een Joodse man, te schande worden gemaakt voor de hele gemeenschap en beschreef hoe beeldvorming mee het onderwerp uitmaakt van een strategie van polarisering. Hij wees erop dat de apotheker van de gemeente waar dit verliefd koppel woonde, het blijkbaar nodig achtte om die foto in zijn apotheek tentoon te stellen. Voortgaand op het werk van polarisatie-expert Bart Brandsma (dat ook in het dossier van de Vredesweek aan bod komt) schetste hij hoe polarisatie – een belangrijke en al gevorderde etappe in het mechanisme van georganiseerd geweld – werkt en wat vooral de ‘stille menigte’ er tegenin kan of zou moeten brengen.

Lees ook: Vlaamse Vredesweek gestart in West-Vlaanderen

Vind alle Vredesweek-activiteiten op deze pagina, of op www.vredesweek.be