Actueel

Seminarie: Peace Building in an Age of Rage

Op 12 maart 2019 neemt Pax Christi International in Brussel deel aan ‘Peace Building in an Age of Rage’, een seminarie van het European Network on Religion and Belief.

Het European Network on Religion and Belief (ENORB) organiseert in het kader van dit seminarie panelgesprekken en workshops over conflictresolutie en religie.

De aanwezigheid van religie in samenlevingen over de hele wereld is een realiteit die verregaande impact en invloed heeft. Hoewel religie ook vaak genoemd wordt als oorzaak van conflicten, is de realiteit meestal veel complexer dan dat. Religies kunnen een complementaire sociale en politieke rol spelen. Religieuze actoren dragen verantwoordelijkheid om conflicten te helpen afwenden, of het nu gaat om interreligieuze of gewapende conflicten of andere vijandelijkheden. Zij kunnen ook een rol spelen in de wederopbouw van de samenleving en in het bevorderen van harmonie en verzoening tussen gemeenschappen.

ENORB brengt in de workshops academici en vredeswerkers samen om hun ervaringen uit te wisselen en te bediscussiëren. Bedoeling is om informatie samen te brengen om bij toekomstige vredesonderhandelingen op een omzichtige en efficiënte manier de inbreng van religieuze leiders en actoren aan te moedigen.

Het seminarie heeft plaats op dinsdag 12 maart 2019 in de Holy Trinity Brussels Anglican Church, Kapitein Crespelstraat 29, Brussel.

Meer informatie en volledig programma op deze pagina.