Schenk- en erfbelasting voor giften aan goede doelen wordt 0% | Pax Christi Vlaanderen
|
14 oktober 2020

Laat uw duolegaat best nakijken en indien nodig aanpassen

Schenk- en erfbelasting voor giften aan goede doelen wordt 0%

Via ons partnerschap met Testament.be ontving Pax Christi Vlaanderen belangrijk nieuws: in Vlaanderen zullen met ingang van 1 juli 2021 de tarieven voor de schenkbelasting en de erfbelasting op giften aan goede doelen worden verlaagd naar 0%. Daarnaast wijzigt ook de fiscale regeling voor duolegaten: deze regeling zal geen fiscaal voordeel meer opleveren voor de begunstigden van een duolegaat voor alle overlijdens vanaf 1 juli 2021. Dit besluit van de Vlaamse regering baart ons uiteraard zorgen.

Wat met het duolegaat?

Het blijft wel mogelijk om een duolegaat in een testament op te nemen, maar hierdoor zal u de belastingfactuur van uw particuliere begunstigden niet kunnen drukken.

Heb je een duolegaat in je testament opgenomen en overlijd je na 1 juli 2021, dan bestaat bovendien het risico dat de goede doelen zoveel erfbelasting moeten betalen dat ze er niets aan overhouden en de erfenis zullen verwerpen.Niet goed dus voor uw voornemen om de organisatie die u na aan het hart ligt ook na uw dood te steunen.

Het is dus goed mogelijk dat het testament, bij een overlijden na 1 juli 2021, niet de uitwerking krijgt die u als erflater voor ogen had.

Dit regeringsbesluit moet nog door het Vlaams parlement worden goedgekeurd. Wanneer het decreet effectief gestemd zal zijn, laat u uw duolegaat best nakijken en indien nodig aanpassen. In sommige gevallen zal uw duolegaat nog uitvoerbaar zijn, in andere gevallen niet. Dit moet individueel worden afgetoetst.

Reeds opgemaakte duolegaten blijven sowieso uitvoerbaar tot 1 juli 2021. En ook ná 1 juli 2021 kan u uw testament met duolegaat nog aanpassen. Voor Brussel en Wallonië blijven de tarieven en de fiscale regelgeving rond duolegaten ongewijzigd.

Heeft u al een testament opgemaakt of bent u daarmee bezig, en wilt u graag snel meer weten?

Heeft u de gids 'Goed geregeld, goed gegeven' al doorgenomen? Heeft u al contact met een adviseur van Testament.be of uw notaris? Heeft u uw testament al een tijdje geleden opgemaakt en heeft ur vragen? Schrijf u dan in voor de online informatiesessie van Testament.be op donderdag 12 november 2020 om 9u30 door een mail te sturen naar Annemarie Gielen, directeur van Pax Christi Vlaanderen. Graag vóór 6 november 2020.

Overweegt u een goed doel op te nemen in uw testament?

Geen nood. Ook al is er nog geen duidelijkheid vandaag, deze zal zeer snel volgen. Testament.be plant gauw een informatiesessie voor personen die van plan zijn om een goed doel te waarderen via een legaat. Stuur een mail naar het secretariaat van Pax Christi Vlaanderen en wij zorgen dat u een uitnodiging voor deze informatiesessie ontvangt.

Wenst u nu al een schenking te doen aan Pax Christi Vlaanderen, dan kan u daarvoor ons rekeningnummer BE41 8939 44037310 gebruiken. Waarvoor dank!

Foto: Fizkes/Adobe Stock