Samen Lezen | Pax Christi Vlaanderen
|
6 december 2019

Door samen verhalen en gedichten te lezen, kwam ik niet alleen in contact met andere culturen, maar ook met verschillende denkwijzen

Samen Lezen

Samen naar verhalen luisteren verbindt. Pax Christi Vlaanderen organiseerde drie sessies 'Samen Lezen', waarbij iedereen luisterde en daarna kon vertellen wat dit verhaal hem of haar zegt.

In Antwerpen wonen meer dan 160 nationaliteiten. Dagelijks ontmoeten we mensen van allerlei slag en pluimage in de publieke ruimte. We hebben een mening over die grote diversiteit, we denken het onze over al die vreemde gezichten en we praten erover met familie en collega's. De sociale media staan bol van de opinies, maar ook sloganeske kreten en zelfs grove beledigingen.

Maar hoevelen onder ons hebben al eens een echte ontmoeting gehad met 'de vreemde ander'? We knikken eens op de tram, murmelen wat in de rij van de supermarkt, horen gesprekken in vreemde talen en voelen ons niet uitgenodigd om een gesprek aan te gaan.

Samen Lezen wil dit gesprek aangaan. Samen naar verhalen luisteren en erover praten verbindt. Roept het gelezen verhaal bepaalde herinneringen op? Ken je gelijkaardige verhalen? Plots geraak je in gesprek met iemand die een uur voordien nog een complete vreemde voor je was!

Op 14 oktober, 4 november en 2 december 2019 organiseerde Pax Christi Vlaanderen samen met Dar Rahma sessies Samen Lezen in Dienstencentrum De Boskes op het Kiel in Antwerpen. Merit Lauwers liep vanuit de Antwerpse Steinerschool stage bij Pax Christi en was erbij op 2 december. ZIj schreef deze korte terugblik.

Samen lezen vond ik een heel leuke ervaring, omdat ik met verschillende mensen van andere nationaliteiten in contact kwam. Door samen verhalen en gedichten te lezen, kwam ik niet alleen in contact met andere culturen, maar ook met verschillende denkwijzen, dat vond ik heel interessant. Toch viel me op dat er verschillende groepen ontstonden, het was duidelijk wie bij wie hoorde. En ik was niet de enige die dat merkte. Mina, een van de moslima’s, stelde voor om de volgende keer misschien geschrankt te gaan zitten zodat je nog makkelijker met elkaar kon praten. De teksten die we gebruikten leken op het eerste zicht soms oppervlakkig, maar het was de bedoeling om door middel van die teksten ook over jezelf na te denken en in dialoog te gaan. Na de activiteit was het makkelijk om het gesprek verder te zetten, het ijs was gebroken.