Rechtmatige verdediging en het ideaal van de geweldloosheid | Pax Christi Vlaanderen

Rechtmatige verdediging en het ideaal van de geweldloosheid

Beschouwing van Paul Lansu over het spanningsveld tussen de evangelische oproep tot geweldloos verzet en de dagelijkse realiteit van oorlog en geweld.

Oorlog is niet de oplossing voor conflicten. Het spanningsveld tussen rechtvaardige oorlog/rechtmatige verdediging versus rechtvaardige vrede is, ook onder christenen, permanent aan de orde. Het spanningsveld tussen de evangelische oproep tot geweldloos verzet - het kwade enkel vergelden met het goede – en de dagelijkse realiteit van geweld, terreur en oorlogen wereldwijd dwingt tot constante bevraging en overdenking.

In de reflectie Legitimate defence and the ideal of nonviolence gaat Paul Lansu dieper in op de verhouding tussen rechtmatige verdediging, geopolitiek en actieve geweldloosheid als stijl van politiek. De overwegingen staan in het perspectief van het ideaal van de evangelische geweldloosheid en dus ook in het licht van een wereld zonder oorlog. "Dat doel moeten we blijven nastreven", zegt Lansu.

Deze Engelstalige tekst is een verkorte versie van Rechtmatige verdediging en het ideaal van de geweldloosheid. Die reflectie verschijnt binnenkort, en is nadien ook op onze site te lezen.

Paul Lansu is senior policy advisor bij Pax Christi International.


Lees Legitimate defence and the ideal of nonviolence

Foto: Paul Lansu in Bethlehem, 2015 (© Anne Vansteelandt)