Rapport: de gedwongen verplaatsing van Palestijnen | Pax Christi Vlaanderen

Rapport: de gedwongen verplaatsing van Palestijnen

Op 31 januari 2017 verscheen een rapport over de gedwongen verplaatsing van Palestijnse burgers.

Het rapport ‘Nergens beter dan thuis: de gedwongen verplaatsing van Palestijnen in bezet Palestijns gebied en Israël’ werd geschreven door CIDSE, een internationaal netwerk van katholieke ngo’s*.

Het rapport schuift de gedwongen verplaatsing van Palestijnen naar voor als een speerpunt in het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Die zwengelt de sociaal-economische achterstand en de isolatie van Palestijnse gemeenschappen nog aan. Als zodanig verhindert de verplaatsing dan ook een proces naar rechtvaardige en duurzame vrede, dat alleen gebaat is bij respect voor het internationaal recht en gelijkheid.

Het rapport geeft een overzicht van de bepalingen uit het internationaal humanitair recht en de internationale wetgeving inzake mensenrechten toegepast op de verplaatsing in de context van het conflict Israël-Palestina. Het geeft een analyse van drie geografisch afgebakende secties en de patronen en gevolgen van de verplaatsing.

Tot slot spoort het rapport de Europese Unie aan om niet alleen lippendienst te bewijzen aan het internationaal recht en de Oslo-akkoorden, maar Israël ook ter verantwoording te roepen en maatregelen te treffen als het de internationale verdragen aan zijn laars lapt.

Lees het rapport: in de Nederlandse versie of de Engelse versie


*Broederlijk Delen (België), CAFOD (Engeland en Wales), CCFD-Terre Solidaire (Frankrijk), Misereor (Duitsland) en Trócaire (Ierland): de werkgroep Israël-Palestina van CIDSE.

Foto boven: Creative Commons