Priester Karel Eilers overleden | Pax Christi Vlaanderen

Priester Karel Eilers overleden

Op zondag 24 september 2017 overleed Karel Eilers in het Sint-Augustinus-ziekenhuis in Antwerpen. Hij was 84 jaar. Priester Karel werkte jarenlang als vrijgesteld priester en vrijwilliger bij Pax Christi Vlaanderen en Pax Christi International.

Karel Eilers was priester in het bisdom Antwerpen en werkte van 1979 tot 1983 voltijds als vrijgesteld priester bij Pax Christi Vlaanderen. In die periode gaf hij mee vorm aan het pastoraal vredeswerk van Pax Christi. De vredesbeweging kende tijdens die jaren een sterke groei en had veel impact en betekenis in de Kerk, in de politiek en in de ruime civiele maatschappij.

In 1995 ging Karel Eilers naar Pax Christi International, waar hij jarenlang een gedreven vrijwilliger bleef. Zijn passie en expertise ging vooral uit naar vredesspiritualiteit en vredestheologie. Hij geloofde ook sterk in oecumenische dialoog en samenwerking. Karel vertegenwoordigde Pax Christi International verschillende malen op bijeenkomsten in het buitenland: hij woonde bijvoorbeeld de Tweede Oecumenische Assemblee bij in 1997, in het Oostenrijkse Graz. Die bijeenkomst was een mijlpaal in de visie van de Kerk op rechtvaardigheid, vrede en de heelheid van de schepping. Hij begeleidde verschillende Pax Christi-pelgrimages, onder meer naar Polen. Bij menig activiteit en vredeswake van Pax Christi International trad hij op als spirituele gids.

Karel was voorts aalmoezenier in het ziekenhuis van Sint-Antonius Zoersel en parochiepriester op verschillende plaatsen. De Sint-Cordula in Schoten en Sint-Pieter in Turnhout waren twee van zijn parochies. Sinds 1995 was hij voorganger in de eucharistievieringen  in de priorij Regina Pacis in Schoten en dat gedurende 20 jaar. De laatste jaren van zijn leven was hij pastoraal rusthuiswerker in het WZC O.-L.-Vrouw van Antwerpen te Antwerpen.

Geweldloos leven en het promoten van actieve geweldloosheid maakten inherent deel uit van Karels levensstijl en spirituele tocht. Hij geloofde in de actieve geweldloosheid als een positieve en sterke impuls voor sociale verandering. Iedereen in de grote Pax Christi-familie zal hem ten zeerste missen.

Wij nemen afscheid van Karel Eilers op vrijdag 29 september 2017, om 11 uur in de priorij Regina Pacis, Sint-Amelbergalei 35, Schoten. 

Samenkomst in voornoemde kerk vanaf 10.40 uur.

Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op het priesterkerkhof op de begraafplaats van Schoten, Hendrik Consciencestraat.

Moge zijn ziel rusten in de vrede en liefde van Christus.

Foto: Karel Eilers in de jaren 80