Persbericht: ‘België moet killer robots verbieden’ | Pax Christi Vlaanderen
|
29 mei 2018

België heeft opnieuw de kans om een leidende rol te spelen in internationale ontwapeningsdebatten, zoals het ook al deed met het verbod op antipersoonsmijnen en clustermunitie.

Persbericht: ‘België moet killer robots verbieden’

Persbericht - 29 mei 2018. Op woensdag 30 mei 2018 stemt het federale parlement over een resolutie die een nationaal en internationaal verbod op “killer robots” wil. Dit nadat 88 Belgische topexperts in robotica en artificiële intelligentie in december 2017 opriepen tot zo’n verbod. ‘Parlementsleden van de meerderheid moeten kleur bekennen: willen zij beslissingen over leven en dood uitbesteden aan machines of niet?’, stellen de International Campaign to Stop Killer Robots en Pax Christi Vlaanderen.

Machines die mensen doden

Killer robots zijn volledig autonome wapensystemen die doelen kunnen selecteren en aanvallen zonder betekenisvolle menselijke controle. Met andere woorden: het zijn gewapende drones op steroïden.

Minister van Defensie Vandeput stelde in 2015 terecht dat dergelijke wapensystemen hem ‘koude rillingen’ bezorgen. Vreemd genoeg wil zowel Defensie als N-VA echter niet dat België een voortrekkersrol speelt in het internationaal verbieden van killer robots. 

Internationaal verbod

Het onderwerp staat ondertussen hoog op de agenda bij de Verenigde Naties. In april 2018 verzamelden VN-lidstaten in Genève voor diplomatiek topoverleg. 26 landen, waaronder China, gaven reeds aan onderhandelingen over een verbodsverdrag te willen opstarten. Ook het nieuwe Duitse regeerakkoord beloofde te streven naar een wereldwijd verbod.

In december 2017 riepen 116 Belgische wetenschappers, onder wie 88 topexperts inzake robotica en artificiële intelligentie (AI), België op om te werken aan een nationaal en internationaal verbod op killer robots. Deze oproep volgde op vergelijkbare initiatieven in Canada en Australië. In juli 2015 riepen ook al meer dan 3.000 internationale wetenschappers op tot een verbod, terwijl in augustus 2017 116 CEO’s van robotica- en AI-bedrijven (onder wie Elon Musk) zich uitspraken tegen killer robots.

Het opvallende engagement van wetenschappers en topindustriëlen is niet toevallig. We staan aan de rand van een nieuw tijdperk: de volledige automatisering van oorlogsvoering en het uitbesteden van beslissingen over leven en dood aan computerprogramma’s en machines.

België heeft opnieuw de kans om een leidende rol te spelen in internationale ontwapeningsdebatten, zoals het ook al deed met het verbod op antipersoonsmijnen en clustermunitie. Het parlement moet duidelijk maken dat Belgische diplomaten ook hier het voortouw moeten nemen in het verbieden van deze – letterlijk – onmenselijke moordmachines’, besluit Willem Staes van Pax Christi Vlaanderen.

ContactWillem.staes@paxchristi.be, 0476/34 81 77

Bekijk de video over killer robots van PAX

killer robots PAX

______________________________

Pax Christi Vlaanderen is het Belgische lid van de International Campaign to Stop Killer Robots, een internationale coalitie van 73 ngo’s uit 30 landen.