Peace is possible: VN-conferentie over vrede in Israël en Palestina | Pax Christi Vlaanderen

Peace is possible: VN-conferentie over vrede in Israël en Palestina

Op 29 en 30 juni 2016 heeft in Genève een internationale VN-conferentie plaats, ter ondersteuning van het Israëlisch-Palestijns vredesproces.

De conferentie, die zal worden bijgewoond door vredesbemiddelaars en internationale experts uit Israël, Palestina, de VN en het middenveld, wil lessen trekken uit initiatieven uit het verleden in verband met het Israëlisch-Palestijnse vredesproces, en recente initiatieven van de belangrijkste actoren evalueren.

De hoop bestaat dat de conferentie gedachtewisselingen op gang kan trekken over nieuwe ideeën om tot een duurzame oplossing te komen voor dit conflict.

Trevor Griffiths, afgevaardigde van Pax Christi International bij de Verenigde Naties (VN) in Genève, zal de conferentie bijwonen.

Je kan de debatten volgen vanaf 29 juni via livestream via deze link en via facebook.

Meer informatie