Peace Award voor inheemse milieubeweging in Mexico | Pax Christi Vlaanderen

Peace Award voor inheemse milieubeweging in Mexico

De Peace Award van Pax Christi International gaat dit jaar naar de Mexicaanse organisatie ZODEVITE (Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra).

Brussel, 18 September 2017. De Peace Award van Pax Christi International gaat dit jaar naar de Mexicaanse organisatie ZODEVITE, een beweging van de indiaanse Zoque-bevolking uit zuidelijk Mexico die ijvert voor de bescherming van het leefmilieu in de regio. ZODEVITE maakt deel uit van de grotere beweging MOVEDITE, een platform van inheemse bevolkingsgroepen die de voorbije jaren geweldloos campagne voerden om een einde te maken aan fracking, oliewinning en mijnbouw in zuidelijk Mexico.

Sinds vorig jaar heeft Pax Christi International haar engagement in geweldloosheid in al haar vormen nog aangescherpt. De focus ligt daarbij vooral op zorg voor de aarde en de schepping. De vredesbeweging ligt sinds de Conferentie voor Geweldloosheid en Rechtvaardige Vrede in april 2016 in Rome mee aan de basis van het Catholic Nonviolence Initiative, een initiatief waarmee zij binnen en rond de Kerk geweldloosheid wil promoten.

“Wij moeten onze kennis en inzichten in de vele toepassingen en uitingen van geweldloosheid verruimen”, zegt Greet Vanaerschot, algemeen secretaris van Pax Christi International. “Dat is van wezenlijk belang. De manier waarop ZODEVITE de exploitatie van het land tegengaat en opkomt voor de waardigheid van de bevolking van de deelstaat Chiapas geldt als een uitgelezen voorbeeld van actieve geweldloosheid.”

De leden van ZODEVITE dragen de principes uit van de zorg voor Moeder Aarde uit de encycliek Laudato Si’. Zij haalden ook inspiratie uit het werk van bisschop Don Samuel Ruiz, die in de jaren 90 bemiddelde in onderhandelingen tussen de zapatisten en de Mexicaanse regering.

ZODEVITE organiseert geweldloze protestacties tegen de winning van koolwaterstoffen en mijnprojecten in de gemeente Tecpatán, samen met Pax Christi-lidorganisaties FRAYBA (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas) en SIPAZ (Servicio Internacional para la Paz, een internationale organisatie die de mensenrechten in de regio monitort).

De plechtige uitreiking van de Peace Award heeft plaats op zondag 29 oktober 2017 in het Istituto Maria SS. Bambina in Rome.

De Peace Award werd in het leven geroepen in 1988 en wordt gefinancierd door het kardinaal Bernardus Alfrink Vredesfonds. Dit fonds lauwert individuen en organisaties die werken aan en pleiten voor vrede, rechtvaardigheid en geweldloosheid in alle uithoeken van de wereld.