Pax Christi Vlaanderen huldigt nieuwe Ambassadeurs voor de Vrede | Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi Vlaanderen huldigt nieuwe Ambassadeurs voor de Vrede

Op donderdag 8 december 2016 huldigt Pax Christi Vlaanderen in Gent de nieuwe Ambassadeurs voor de Vrede. De titel gaat in 2016 naar het echtpaar Jessika Devlieghere & Shadi Zmorrod en naar Peter Peene. De nieuwe Ambassadeurs voor de Vrede werden gekozen na een stemming bij de leden van de Algemene Vergadering en het team van Pax Christi Vlaanderen.
Babs Mertens is de derde Jongerenambassadeur voor de Vrede: zij kwam als winnaar uit de bus na een online stemming in oktober 2016. Meer dan 5.000 mensen brachten hun stem uit. Phara de Aguirre interviewt de laureaten tijdens de viering in de Sint-Pietersabdij. 

Palestijnse Circusschool

Jessika Devlieghere en haar Palestijnse man Shadi Zmorrod richtten in 2006 de Palestijnse Circusschool op. De school werd in 2007 bij de Palestijnse Autoriteit geregistreerd als non-profit ngo. Het centrum is in Bir Zeit bij Ramallah, maar de werking breidt zich uit over de West Bank. Shadi komt uit de theaterwereld, Jessika werkte voor de Noord-Zuiddienst van de stad Leuven en voor ngo’s in Ecuador en in Palestina.

Circus is een nieuwe kunstvorm voor Palestina. De circusschool leert kinderen en jongeren circuskunsten aan als artistiek en expressief medium en versterkt zo hun ontwikkeling tot creatieve en constructieve actors in de samenleving in een context van bezetting en voortdurend geweld.

Uit een verslag van een bezoekster met een vredestocht van Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen: ‘Palestijnse kinderen en jongeren worden dagelijks geconfronteerd met de kwalijke gevolgen van de bezetting: geweld, intimidatie, arrestaties en armoede. Daarom kan circus er zo een belangrijke rol spelen. In de circusschool vangt men de frustraties, agressie en hopeloosheid op en wordt aangeleerd hoe op een constructieve manier emoties te verwerken. De waarden die in de circuslessen centraal staan zijn: samenwerking, vertrouwen en waardigheid. Via het circus worden de jongeren uit de uitzichtloosheid getild en gaat er een hele nieuwe wereld open. Shadi en Jessika willen kinderen en jongeren laten dromen en bouwen aan een positieve toekomst. Ze dromen ervan om met de circusschool ook in Gaza jongeren te helpen hun traumatische ervaringen te verwerken.’

De Palestijnse Circusschool heeft als ongebonden organisatie noodgedwongen ook een sensibiliserende en politieke werking tegen de bezetting van Palestina door Israël en voor vrede.

Jessika en Shadi zijn gedreven en professionele mensen die in moeilijke omstandigheden een zeer waardevol en hoopgevend initiatief genomen hebben en uitbouwen als organisatie om te werken aan vrede, verbondenheid en respect voor mensenrechten. De titel van Ambassadeur voor de Vrede is een erkenning en waardering vanwege Pax Christi Vlaanderen voor hun werk.

Wakker voor vrede

Peter Peene is de initiatiefnemer en coördinator van het vredesinitiatief ‘Wakker voor vrede. Vredeswakes 2014-18’. In die periode worden in de Sint-Pauluskerk te Langemark jaarlijks drie grote vredeswakes georganiseerd. De voorbije wakes trokken 600 tot 800 aanwezigen. Het opzet van Wakker voor vrede: de verontwaardiging om onrecht, oorlog en geweld omzetten in een geïnspireerd en daadwerkelijk vredesengagement.

Bij elke vredeswake staat één accent van vrede centraal. Kwamen reeds aan bod: 'vrede is meer dan geen oorlog'; 'vrede is ook strijd tegen armoede'; 'vrede vraagt om zorg voor de aarde'; 'vrede en verzoening'; 'vrouwenmacht is vredeskracht'; 'vrede en veelzijdige inspiratie'. Elke wake groeit uit tot een uniek gebeuren met bewogen getuigenissen en de muzikale steun van een koor met aangepaste vredesliederen. In elke wake is er een moment van informatie, een tijd van verdieping en een uitnodiging tot verdere concrete inzet.

Voorbije gasten zijn o.m. Ludo Abicht, Brigitte Herremans, Jan De Cock, Jennie Vanlerberghe en Bleri Lleshi. Zuster Jeanne Devos, voorvechtster van mensenrechten in India, de Iraanse arts Shariar Khateri die in de jaren ’80 een Iraakse gasaanval overleefde, of de Palestijnse en Israëlische jongens die elk een zusje verloren in de strijd tussen Israël en Palestina brachten indringende getuigenissen en pleidooien voor verzoening, die ook buiten de Vredeswake ruime weerklank vonden.

Er is een sterke lokale inplanting via de plaatselijke parochie, het basisonderwijs, de jeugd- en volwassenenbewegingen en de gemeente. Er is een ook een bredere ondersteuning door organisaties zoals Pax Christi Vlaanderen en het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede en een 20-tal peters en meters uit alle sectoren van de samenleving.

Peter Peene is een vredesman in hart en nieren. Weinig mensen zijn zo gefocust op doordacht, geïnspireerd en effectief vredeswerk. Zijn open aanpak met gedeelde verantwoordelijkheden staat heel dicht bij de wijze waarop wij in Pax Christi aan vrede werken. Dit vredeswerk zal mee een spoor trekken naar de toekomst. Met Peter Peene bekroont Pax Christi Vlaanderen meteen ook een grote groep vrijwilligers die zich elke editie opnieuw inzetten voor een unieke, complete viering, met bewogen getuigenissen, diepgaande lezingen en bezielde muzikale inbreng.

Jongerenambassadeur voor de Vrede

Babs Mertens (°1982) werkt voor Jesuits Refugee Service en zet zich in haar vrije tijd in voor Syrische vluchtelingen.

Tijdens haar studies van Intercultureel Management kwam Babs in contact met pater Paolo Dall’Oglio. De innemende jezuïet die tientallen jaren in Syrië leefde en werkte, beoefende de kunst van de dialoog als geen ander. Babs ontmoette hem een paar keer in België en bracht een tijdlang door in zijn klooster in Deir Mar Moussa (Syrië), waar hij de dialoog tussen moslims en christenen concreet beleefde. Dit was voor haar een grote bron van inspiratie.

Nadat Dall’Oglio in 2013 in Raqqa werd ontvoerd en nog steeds vermist blijft, hield zij de herinnering aan hem levend met verschillende stille wakes. Daarin vroeg zij niet alleen aandacht voor de jezuïet zelf, maar voor de ontelbare Syrische vluchtelingen, die het slachtoffer zijn van dezelfde gruwelijke oorlog.

Babs Mertens ziet achter elke vluchteling de mens die vraagt om respect voor zijn eigenheid, en is ervan overtuigd dat je door als mens met een andere mens een eind op weg te gaan, je eventuele vooroordelen kan doorprikken. Babs is ook bezig een solidariteitsnetwerk op te zetten voor mensen die uitgeprocedeerd zijn en toch niet terug kunnen naar hun regio van herkomst.

Muzikale omlijsting

Twee Syrische muzikanten, 'oed'-speler Tarek Alsayed Yahya en 'nay'-speler Tammam Alramadan, luisteren deze editie van de Ambassadeurs voor de Vrede muzikaal op.

Praktisch

De plechtige uitreiking heeft plaats op 8 december 2016, in de Kapittelzaal in de Sint-Pietersabdij. Aanvang: 19.30 u. Ontvangst vanaf 19 u.

Wegbeschrijving en bereikbaarheid van de zaal

Programma

Wij zien je graag op 8 december, om samen met ons de nieuwe ambassadeurs te vieren!

Meer informatie over de titel van Ambassadeur voor de vrede, en laureaten van de voorbije jaren vind je op deze pagina.