Pax Christi veroordeelt de gruwelijke aanslag in Nice | Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi veroordeelt de gruwelijke aanslag in Nice

Pax Christi publiceerde volgende verklaring, als reactie op de vreselijke aanslag in Nice.

Brussel, 15 juli 2016. Vandaag ontwaakten wij met het nieuws van de gruwelijke aanslag in Nice. Minstens 84 mensen vonden hierbij de dood, onder hen veel kinderen. Honderden anderen zijn gewond of bleven getraumatiseerd achter. De aanslag had plaats op de avond van de Nationale Feestdag van Frankrijk; een dag waarop de Fransen de idealen van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid vieren. Waarden die in schril contrast staan met deze uiting van geweld en extremisme. De aanslag van 14 juli en de omvang van dit soort aanslagen verbijsteren, maar maken ons ook vastbesloten.

Pax Christi International voelt mee met de bevolking van Nice, met Frankrijk en met alle mensen in alle landen ter wereld die leven in deze realiteit, waarin geweld en de onveiligheid die het voortbrengt de norm zijn. Wij veroordelen deze vreselijke aanslag in Nice, net zoals we het gebruik van geweld, in al zijn vormen, overal ter wereld, veroordelen. De daders van dit geweld moeten voor het gerecht komen en verantwoordelijk gesteld worden voor hun misdaden tegen de rechtsstaat.

Aan al de slachtoffers van deze aanval en aan al diegenen, in elke uithoek van de wereld, die onder aanslagen zoals deze gebukt gaan, betuigen wij dit: wij zullen dit geweld en de grondoorzaken die bijdragen tot geweld – onderdrukking, ongelijkheid, uitsluiting, hebzucht, discriminatie en angst – niet tolereren. Laat ons de hoop koesteren dat wij beter kunnen doen, dat wij oplossingen vinden waarvoor wij geen toevlucht moeten zoeken tot de valse belofte van geweld. Laat ons werken om de omstandigheden die tot vrede leiden te bevorderen en die systemen aanspreken die conflicten tegengaan door te werken aan mensenrechten en gerechtigheid voor iedereen.

Pax Christi International vreest dat Frankrijk, samen met andere partijen in de internationale gemeenschap, de militaire actie in het Midden-Oosten zal opvoeren als reactie op deze aanslag. Wij geloven dat het gepaste antwoord er één is dat de mensenrechten respecteert en gerechtigheid voorstaat; niet nog meer militaire actie die de kiemen van toekomstig geweld zoals dat in Nice in zich draagt. Als vredesbeweging zijn wij ervan overtuigd dat geweld alleen leidt tot meer geweld, en dat het nooit kan leiden tot de vrede en veiligheid waarin elk mens hoort te leven. Aanslagen zoals die in Frankrijk zetten ons meer dan ooit aan om te werken voor rechtvaardigheid en vrede in onze wereld. Onze 120 lidorganisaties zetten zich daarvoor in op vijf continenten. Vandaag doen wij dat met de mensen van Nice in gedachten, en met al diegenen die verlangen naar een wereld zonder geweld. Voor hen beloven wij onze inzet voor rechtvaardigheid en vrede, met respect voor de menselijke waardigheid, voort te zetten.

Op een dag als vandaag delen wij ons verdriet voor al diegenen die zijn omgekomen, en bidden wij voor iedereen die door de brutaliteit van deze aanslag is getroffen. Omdat wij er vast van overtuigd zijn dat geweld uiteindelijk niet zal overwinnen, zal ons verdriet ons niet verstommen of afleiden van het werk dat voor ons ligt.

Pax Christi Vlaanderen voelt innig mee met de vele slachtoffers van deze gewelddaad, en onderschrijft de verklaring van Pax Christi International ten volle.

Lees de originele verklaring van Pax Christi International in het Engels en in het Frans.