Pax Christi International: versterk de ban op biologische wapens | Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi International: versterk de ban op biologische wapens

Pax Christi International legde op 8 november 2016 een verklaring af op de 8ste Toetsingsconferentie over de Conventie over Biologische en Chemische Wapens in Genève.

Op 8 november 2016 startte in Genève de 8ste VN-Toetsingsconferentie over de conventie over Biologische Wapens. De conferentie loopt tot 25 november. Pax Christi International legde bij het begin van de conferentie een verklaring af. Daarin brengt de internationale vredesbeweging de bescherming van de bioveiligheid van alle burgers over de hele wereld onder de aandacht.

De ‘Conventie over het Verbod op de Ontwikkeling, Aanmaak en Opslag van Bacteriologische (biologische) en Chemische wapens en over hun Vernietiging’ – of: de Conventie over Biologische en Gifwapens (BTWC) – trad in werking op 26 maart 1975. Momenteel zijn 165 landen toegetreden tot de Conventie.

In overeenstemming met artikel 12 van het BTCW heeft om de vijf jaar een conferentie plaats om de werking van de conventie op het vlak van relevante wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen te evalueren. Tijdens die vijfjaarlijkse toetsingsconferenties worden ook de vorderingen bekeken in de richting van onderhandelingen voor een conventie die ontwikkeling, productie, opslag en gebruik van chemische wapens verbiedt.

Lees de verklaring die Pax Christi International-vertegenwoordiger Trevor Griffiths op 8 november 2016 aflegde op de Conferentie.

Lees dit artikel op deze pagina (in het Engels).