Pax Christi International: verklaring over biologische en toxinewapens | Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi International: verklaring over biologische en toxinewapens

Pax Christi International publiceerde op 4 december 2017 een verklaring over biologische en toxinewapens.

De verklaring kwam er aan het begin van de bijeenkomst van de staten die partij zijn van het Verdrag tot verbod van biologische (bacteriologische) en toxinewapens. De meeting had plaats van 4 tot 8 december 2017 in Genève. Trevor Griffiths, vertegenwoordiger van Pax Christi International bij de VN in Genève, woonde de bijeenkomst bij en bracht de verklaring uit.

In de tekst focust Pax Christi International onder meer op het evenwicht tussen bioveiligheid en academische vrijheid. Dat evenwicht vereist omzichtige monitoring van dreigende risico’s van wetenschappelijke en technologische aard, en het waken over mogelijk kwade bedoelingen. Daarnaast moet er continu geïnvesteerd worden in opleidingsprogramma's die de academische en zakenwereld sensibiliseren voor risico’s in verband met bioveiligheid. Wetenschappers en ondernemers moeten er ook voortdurend op gewezen worden dat zij een verantwoordelijkheid dragen voor bioveiligheid op het gebied van het tweeërlei gebruik (civiel en militair) – dual use –van biotechnologie.

Hoewel Pax Christi International erkent dat een goede voorbereiding op internationale pandemieën (veroorzaakt door de mens of de natuur) noodzakelijk is, waarschuwt de vredesbeweging er ook voor het belang van de volksgezondheid wereldwijd niet uit het oog te verliezen. Zeker in de minst ontwikkelde landen is basisgezondheidszorg, inclusief de toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen, onontbeerlijk en levert zij een belangrijke bijdrage tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

Lees de volledige verklaring (in het Engels)