Pax Christi International over Noord-Koreacrisis: diplomatie is de enige optie | Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi International over Noord-Koreacrisis: diplomatie is de enige optie

Pax Christi International bracht op 6 september 2017 een verklaring uit na nieuwe escalaties in de crisis tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten.

Pax Christi International is diep verontrust over de aanhoudende crisis tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. De spanningen blijven hoog oplopen, met een nieuwe nucleaire test door Noord-Korea, beantwoord met gespierde combattieve retoriek van de VS tijdens de vergadering van de VN-Veiligheidsraad op 4 september 2017. Pax Christi International is ervan overtuigd dat deze crisis kan opgelost worden en dat dreigen met of overgaan tot militaire actie absoluut geen optie is: dat leidt alleen tot verdere provocaties en mogelijk tot catastrofale verwoesting. De internationale gemeenschap moet haar ruime ervaring inzetten en de beste, meest creatieve diplomaten aanspreken. Die moeten met de nodige omzichtigheid vertrouwenwekkende alternatieven zoeken en voorstellen om de betrokken partijen weer aan tafel te krijgen.

Pax Christi International dringt er bij de internationale gemeenschap op aan om de nadruk te leggen op het opbouwen van vertrouwen en dialoog, in plaats van naar zwaardere sancties tegen Noord-Korea te grijpen. De voorbije maand heeft de VN al bijkomende sancties opgelegd. Die hebben Noord-Korea er niet van weerhouden militaire acties uit te voeren en het land ook niet opnieuw aan de onderhandelingstafel gekregen. Verdere sancties kunnen bovendien zware humanitaire gevolgen hebben voor de bevolking van Noord-Korea. Ze zullen het land verder isoleren en de vijandigheid nog aanscherpen, in plaats van toenadering aan te moedigen. Die toenadering is essentieel voor het toewerken naar vrede op het Koreaanse schiereiland.

Het zal niet gemakkelijk zijn om tussen Noord-Korea, zijn buurlanden en de VS opnieuw vertrouwen op te bouwen en een dialoog op te zetten, maar het is niet onmogelijk. Er staat voor alle betrokken partijen, en voor de rest van de wereld, veel op het spel. Ernstige dialoog, diplomatie en samenwerking zijn hoognodig, zodat de landen niet de nood voelen zich achter dreigementen met geweld te verschuilen. De staten en regionale en internationale organisaties hebben in voorbije wereldwijde conflictsituaties voldoende expertise opgedaan en tools ontwikkeld om een cruciale rol te spelen in bemiddeling, verzoening en onderhandelde oplossingen. Zwitserland heeft al aangeboden om als bemiddelaar op te treden, en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in heeft de wil getoond om met het Noorden in gesprek te gaan.

Deze crisis biedt in wezen een uitgelezen kans om vooruitgang te boeken in het oplossen van twee al veel te lang aanslepende erfenissen uit de Koude Oorlog: de destabiliserende opdeling van Korea en een immoreel vasthouden aan kernwapens en nucleaire dreiging door staten die de grootste verantwoordelijkheid dragen voor een garantie op internationale vrede en veiligheid. De Katholieke Bisschoppenconferentie van Korea stelde dat “het verwezenlijken van denuclearisatie en vrede op het Koreaanse schiereiland een keerpunt zou betekenen dat toekomstige generaties kan laten dromen van een wereld gebaseerd op rechtvaardigheid, liefde en respect voor de hele schepping.”   

Pax Christi International hoopt dat diplomatie en dialoog een einde kunnen maken aan een gevaarlijk opbod van ophitsing en oorlogstaal, en ons op weg kunnen zetten naar vrede en verzoening die uiteindelijk tot een permanent vredesverdrag zullen leiden. Pax Christi International roept daarom de VS, Noord-Korea en andere landen op om de wederzijdse dreigementen en militaire acties stop te zetten; en de EU, de Associatie van Zuidoost Aziatische Naties en de VN om:

  • Bijkomende sancties tegen Noord-Korea te verwerpen;
  • De nadruk te leggen op vertrouwenwekkende maatregelen, en respectvolle dialoog tussen Noord-Korea, de VS en andere landen te bevorderen; die kan leiden tot onderhandelingen kaderend in het Zespartijenoverleg, en tot de onvermijdelijke stap naar het sluiten van een vredesverdrag voor het Koreaanse schiereiland;
  • Effectieve stappen te ondernemen die leiden tot een denuclearisering van deze crisis en multilaterale kernontwapening, naar een kernwapenvrije zone in Noorstoost-Azië als onderdeel van de wereldwijde plicht tot uitbanning van kernwapens, zoals gesteld in het Non-proliferatieverdrag en het nieuwe VN-Verdrag voor een Verbod op Kernwapens.

Lees het originele statement (in het Engels)

Lees ook: Pax Christi International: diplomatie tussen VS en Noord-Korea is hoognodig