Pax Christi International: ontmoeting met kabinet van Federica Mogherini | Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi International: ontmoeting met kabinet van Federica Mogherini

Op 21 april 2017 bezocht een delegatie van Pax Christi International het kabinet van de EU hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid Federica Mogherini, om er het vredesproces tussen Israël en Palestina aan te kaarten.

Op 21 april 2017 hadden Pax Christi International-covoorzitter Marie Dennis, Pax Christi International-bestuurslid Rania Giacaman Murra, van de Pax Christi-lidorganisatie Arab Educational Institute in Bethlehem en senior policy officer van Pax Christi International Alice Kooij Martinez een ontmoeting bij de EU External Action Service, het secretariaat van Federica Mogherini, de EU hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicepresident van de Europese Commissie. De ontmoeting kaderde in hun advocacywerk rond Israël en Palestina. De delegatie gaf er de petitie af die zij in februari jl. verspreidde en deed een aantal aanbevelingen om het vredesproces op de sporen te houden.

Hoe groot de negatieve druk van verschillende regeringen ook mag zijn, de EU moet stappen blijven zetten naar een nieuw vredesproces dat leidt tot rechtvaardige en duurzame vrede tussen Israëli’s en Palestijnen, zegt Pax Christi International. Daarover zijn afspraken vastgelegd in de EU Global Strategy en bevestigd in meerdere EU-verklaringen.

De Pax Christi-delegatie herinnerde de EU External Action Service ook aan hun verklaring van daags tevoren in de VN-Veiligheidsraad. Daarin herhaalde de EEAS haar standpunt en bekommernissen in verband de significante toename van de afbraak en inbeslagname door Israël van Palestijnse bouwwerken – waaronder een aantal door de EU gesubsidieerde projecten – in de C-gebieden.

Lees het volledige bericht (in het Engels)

Lees ook: Pax Christi International: Israël moet internationaal recht respecteren