Pax Christi International: ‘Nonviolence: a Style of Politics for Peace’ | Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi International: ‘Nonviolence: a Style of Politics for Peace’

Op 21 april 2017 organiseert Pax Christi International een panelgesprek over geweldloze strategieën en methodes. De focus ligt op het EU-beleid en de Europese aanpak van de conflicten in de wereld.

De Europese Unie (EU) en haar lidstaten hebben morele en wettelijke verplichtingen om alle mogelijke geweldloze oplossingen te gebruiken om gewelddadige conflicten op wereldschaal tegen te gaan. Zij kunnen actiemiddelen aanwenden die geweld helpen voorkomen en vredesopbouw ondersteunen, en een actieve rol spelen in diplomatiek overleg en bemiddeling.

Ondanks de uitdagingen waarvoor de EU en haar lidstaten vandaag staan – migratie, terrorisme en geopolitieke dreiging – moet de EU haar beleid toespitsen op preventie en vreedzame resolutie van conflicten, in plaats van haar toevlucht te zoeken in militaire oplossingen. Geweldloze antwoorden op conflicten gaan dieper in op de grondoorzaken ervan en hebben een betere kans op het bereiken van duurzame vrede. Partnerschappen met het middenveld, ngo’s en internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties, moeten versterkt worden.

In zijn boodschap voor de Werelddag voor Vrede op 1 januari 2017, riep paus Franciscus met het oog op het huidige globale politieke beleid op tot een hernieuwde cultuur van geweldloosheid. Militaire reacties op conflicten brengen veelal meer geweld met zich mee, zegt Franciscus. Hier is voor de EU en haar lidstaten een belangrijke rol weggelegd, aldus nog de paus. Zij hebben namelijk een brede waaier aan instrumenten voor de preventie van gewelddadige conflicten en vredesopbouw gesteund én gefinancierd.

Ondanks die investeringen zoekt de EU steeds vaker haar heil in militaire initiatieven en zijn de  defensiebudgetten van verschillende EU-landen sterk de hoogte ingegaan. De EU Global Strategy  stelt nochtans dat het voorkomen van conflicten efficiënter en effectiever is dan crisissen tegen te gaan eens ze zijn uitgebroken.

In het panelgesprek brengen de sprekers geweldloze strategieën en methodes naar voor. De focus ligt op het EU-beleid en de Europese aanpak van de conflicten in de wereld. Het panel bespreekt voorts de manieren waarop het EU-beleid geweldloze strategieën voor de preventie van conflicten en de bescherming van kwetsbare groepen en gemeenschappen kan ondersteunen.

Sprekers:

  • Ms. Marie Dennis, co-voorzitter, Pax Christi International
  • Sr. Teresia Wamuyu Wachira, docent in Peace & Conflict Studies, St. Paul’s University, Nairobi, en bestuurslid van Pax Christi International
  • Ms. Canan Gündüz, bemiddelingsadviseur bij de EU External Action Service (EEAS)
  • Prof. Dr. Joachim Koops, hoofd van Vesalius College, Vrije Universiteit Brussel (VUB), en directeur van het Global Governance Institute (GGI)

Moderator: Ms. Pat Gaffney, coördinator bij  Pax Christi UK

Voertaal van de gesprekken: Engels

Locatie: Pax Christi International, Vooruitgangstraat/rue du Progrès 323, Brussel
Datum & aanvang: 21 april 2017 - 14-16 u.