Pax Christi International: Israël moet internationaal recht respecteren | Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi International: Israël moet internationaal recht respecteren

Pax Christi International roept de EU hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid op om zich kritischer op te stellen tegen Israëlische beleidsdaden die het internationaal recht naast zich neerleggen.

Op 6 februari 2017 keurde het Israëlisch parlement de ‘Expansion of Regulation Bill’ goed. Het wetsontwerp bepaalt dat 4000 woningen die door Joodse kolonisten illegaal gebouwd werden op Palestijnse privégronden op de Westelijke Jordaanoever met terugwerkende kracht gelegaliseerd worden. Tegenstanders van de Bill noemen deze beslissing de legalisering van diefstal en landroof. De Palestijnse eigenaars, die buiten hun wil om onteigend werden, zouden financieel of in de vorm van andere grond gecompenseerd worden.

Pax Christi International veroordeelt deze goedkeuring en noemt het wetsontwerp "onaanvaardbaar, omdat het de Israëlische regering het recht geeft Palestijnse privégrond op de Westoever te onteigenen. De staat Israël is niet bevoegd om beslissingen te nemen over land dat eigendom is van mensen die geen burger zijn van Israël; dit is een flagrante inbreuk in de bepalingen van de Vierde Conventie van Genève".

De Raad Buitenlandse Zaken van de EU stelde op dezelfde dag als de goedkeuring van de wet dat nederzettingen indruisen tegen het internationaal recht en een obstakel vormen voor een vredesakkoord tussen Israël en Palestina. De voorgestelde bijeenkomst van de EU-Israel Association Council, die de wettelijke basis legt voor de relaties tussen Israël en de Europese Unie en in het bijzonder handelsrelaties, is ondertussen verdaagd.

Pax Christi International roept de EU op om zich tegenover de Israëlische regering kordater op te stellen in het veroordelen van beleidsdaden die indruisen tegen de mensenrechtenclausule (Art. 2) in het Associatieverdrag tussen Israël en de EU. De EU moet overgaan tot het opschorten van de economische relaties zolang Israël het internationaal recht niet respecteert. Pax Christi International schreef daarover op 7 februari 2017 een brief naar Federica Mogherini, de EU hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicepresident van de Europese Commissie, en startte een online petitie om de oproep kracht bij te zetten. Inmiddels hebben al honderden mensen de petitie ondertekend. Het doel is om minimaal 1500 handtekeningen te behalen.

Lees de brief van Pax Christi International aan Federica Mogherini.

Teken de petitie

 

Foto: Jan Alnbrecht/Creative Commons