Actueel

Artikel | Om de ruimte te hebben om ons vredeswerk met veel enthousiasme verder te zetten, vragen wij u om ons te steunen met een ‘dagloon voor de vrede’.

Persbericht | Pax Christi Vlaanderen en de internationale Campaign to Stop Killer Robots roepen op tot een internationaal verbodsverdrag. 71 % van de Belgische bevolking is het hiermee eens.

Aankondiging | Etienne De Jonghe, voormalig secretaris-generaal van Pax Christi International, is in 2019 voorgedragen voor de Public Peace Prize.

Standpunt | Pax Christi Vlaanderen keurt het groeiende antisemitisme en racisme in onze samenleving en wereldwijd af. Aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens kan niet getornd worden.

Standpunt | Prof. dr. Tom Sauer duidt in een bijdrage voor vrt.NWS het immense belang van de val van de Berlijnse Muur, precies dertig jaar geleden.

Aankondiging | De titel van Ambassadeur voor de Vrede gaat in 2019 naar Brigitte Herremans en Artsen Zonder Grenzen.

Aankondiging | Op 19 februari 2020 organiseert het Centrum voor Vredesethiek van de KU Leuven i.s.m. Pax Christi Vlaanderen een colloquium over de ethische vraagstukken rond oorlogvoering met autonome wapensystemen.

Aankondiging | Op maandag 11 november 2019 kan je in Limburg en West-Vlaanderen deelnemen aan Pax Christi-initiatieven, naar aanleiding van Wapenstilstandsdag.

Verslag | In Haacht werd tijdens de voorbije Vredesweek voor de vierde keer gewandeld voor de vrede. Enkele deelnemers blikken terug.

Artikel | De Nobelprijs voor de Vrede gaat in 2019 naar de Ethiopische premier Abiy Ahmed Ali. Dat maakte het Noorse Nobelcomité op 10 oktober 2019 bekend in Oslo.

Persbericht | Op 8 oktober 2019 verkoos de Raad van Bestuur van Pax Christi Vlaanderen Wim Vandewiele tot nieuwe voorzitter. De bestuurders geven hem hiermee het vertrouwen om de organisatie de komende jaren te leiden.

Artikel | Meer dan 2/3de van het aantal landen dat nodig is voor de inwerkingtreding van het VN-Verdrag dat Kernwapens Verbiedt, heeft het verdrag geratificeerd. Tegen dit tempo zou het verdrag al in 2020 in werking kunnen treden.