Oproep van de internationale vredesbeweging aan de Kerk: zet de evangelische geweldloosheid centraal | Pax Christi Vlaanderen

Oproep van de internationale vredesbeweging aan de Kerk: zet de evangelische geweldloosheid centraal

Van 11 tot 13 april 2016 kwamen vanuit de hele wereld christenen samen in Rome, voor een congres over Geweldloosheid en Rechtvaardige Vrede. Het congres was een initiatief van Pax Christi International, de Pontificale Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede, het UISG/USG (International Union of Superiors General/Union of Superiors General en verschillende andere internationale katholieke organisaties.

De initiatiefnemers wilden met dit opzet de Kerk aansporen om geweldloosheid, en meer bepaald de actieve geweldloosheid, meer aandacht te geven. Zij willen bovendien weg van de idee van ‘gerechtvaardigde oorlog’. Zij roepen de Kerk op de nadruk te leggen op een ‘rechtvaardige vrede’, gebaseerd op de geweldloosheid uit het Evangelie.

De deelnemers aan het congres brachten aan het slot van de bijeenkomst een verklaring uit, gericht aan de Kerk. Daarin stellen zij dat de Kerk de geweldloosheid en de weg naar een rechtvaardige vrede niet alleen centraal zou moeten stellen, maar ook actief moet bevorderen. De Kerk zou vredesactivisten die geweldloos in verzet gaan tegen onrecht moeten verdedigen en ondersteunen. Voorts moet de Kerk zich onomwonden blijven kanten tegen oorlog en gewelddadige strijd – en massavernietigingswapens zoals kernwapens – en een dialoog over geweldloosheid aangaan binnen de Kerk en met mensen met andere levensbeschouwingen. In de slotverklaring richten de ondertekenaars zich ook tot paus Franciscus, met de vraag om een encycliek over geweldloosheid en rechtvaardige vrede met de wereld te delen.

De paus richtte zelf, via de voorzitter van de Pontificale Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede kardinaal Peter Turkson, een boodschap aan de congresgangers. Daarin herhaalt de paus zijn oproep tegen de uitvoering van de doodstraf en roept hij alle mensen van goede wil op om te erkennen wat christenen verkondigen als een consequentie van hun geloof: dat de mensheid oorlogen en conflicten alleen kan overwinnen als wij onze medemensen als broeders en zusters beschouwen.

Lees de slotverklaring

Lees de boodschap van de paus

(Franse versie of Engelse versie)