Nood aan een doeltreffender strafsysteem | Pax Christi Vlaanderen

Nood aan een doeltreffender strafsysteem

Wist je dat 60 % van de mensen die uit de gevangenis vrijkomen, hervallen en terug worden opgesloten?

Het strafsysteem in België faalt: het creëert nieuwe onveiligheid.

Hard en lang straffen? Zinvol? 

Haal even een criminele daad voor ogen: een diefstal, moord, verkrachting … Is het gelukt? Heb je ook het gevoel dat gerechtigheid moet geschieden?

Misdaden kunnen we als samenleving natuurlijk niet laten gebeuren. De slachtoffers moeten erkend worden en de maatschappij beschermd. Veelal klinkt dan de luide roep om hard en lang te straffen.

Maar, de cijfers bewijzen dat het effect hiervan averechts is. De prioriteit moet zijn dat de gestrafte na vrijlating zijn daad niet zal herhalen. Het is tijd voor een nieuwe aanpak!

Veilgheid voor iedereen

Pax Christi strijdt tegen geweld. Daarom zetten we mee onze schouders onder één van de meest heikele problemen in onze samenleving: recidivisme . Meer dan 60% hervalt na vrijlating uit de gevangenis. Stap per stap willen we komen tot een beter strafsysteem. Het belang is groot: een veiliger samenleving voor jij en ik.

Al meer dan vijf jaar bouwen we expertise op. We leerden de wereld achter de gevangenismuren beter kennen, gaven workshops ‘omgaan met conflict en frustraties’ aan gedetineerden en creëerden een theaterstuk over het leven na een gevangenisstraf en de obstakels om een nieuw leven op te bouwen. Tijd voor de volgende stap: actie. We laten ook in 2021 onze stem luid en duidelijk weerklinken in het publieke debat. 

Samen het verschil maken. Zin in een vrijwillig engagement?

Pax Christi startte in december 2020 met een werkgroep van vrijwilligers rond het thema 'Strafsysteem en detentie'.  Samen zetten we acties en activiteiten op poten voor een rechtvaardiger strafsysteem met speciale aandacht voor de naastbestaanden van gedetineerden. 

Interesse? Stuur vrijblijvend een e-mail naar olivier.forges@paxchristi.be

Als we onze krachten bundelen is een veiliger samenleving voor iedereen mogelijk!


 

Meer informatie over het probleem en onze projecten