Nieuw dossier: België in de Veiligheidsraad? | Pax Christi Vlaanderen

Nieuw dossier: België in de Veiligheidsraad?

Van 18 tot 20 september 2017 heeft in New York de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties plaats. België voert er onder meer campagne voor een zetel in de VN-Veiligheidsraad. In een nieuw dossier focust Pax Christi Vlaanderen op de uitdagingen en struikelblokken van dat lidmaatschap.

Minister Didier Reynders voert in de marge van de VN-top in New York campagne voor een zetel in de VN-Veiligheidsraad. De september-oktobereditie 2017 van Koerierdossier focust op deze Belgische kandidatuur voor een niet-permanente zetel in de VN-Veiligheidsraad, in de periode 2019-2020.

In een inleidend artikel gaat medewerker Willem Staes dieper in op de VN-hervormingen van de afgelopen jaren en formuleert hij een aantal aanbevelingen voor de Belgische regering. De Belgische diplomaten Werner Bauwens en Bénédicte Frankinet maken duidelijk dat België de komende jaren sterke aandacht zal besteden aan Mali en de VN-missie MINUSMA. VN-expert Sebastian von Einsiedel gaat in op de hedendaagse rol van de Veiligheidsraad, de Europese 'terugkeer naar VN-vredeshandhaving' en de rol van niet-permanente leden in de Veiligheidsraad.

Voormalig VN-topman Ian Martin zoomt in op de specifieke werking van de Veiligheidsraad, en houdt een pleidooi voor assertieve en onafhankelijke leden. In een concreet voorbeeld van de VN-operatie in de DR Congo (MONUSCO) schetst onze Afrika-medewerker Nadia Nsayi ten slotte de noodzaak aan en tekortkomingen van de VN-vredestroepen in de DR Congo.

Het dossier maakt deel uit van de zes dossiers binnen het volledige Pax Christi-abonnement.
Losse nummers zijn in onze vredeswinkel te koop voor 4 euro.