My Land Your Land: lezingenreeks en debat over 50 jaar bezette gebieden | Pax Christi Vlaanderen

My Land Your Land: lezingenreeks en debat over 50 jaar bezette gebieden

In november 2017 hebben aan de KU Leuven zes lezingen en een debat plaats over Israël en de Palestijnse gebieden.

Oorlog

In 2017 gedenken we dat 50 jaar geleden de Zesdaagse Oorlog losbarstte en dat Israël delen van de Palestijnse gebieden bezette. De obstakels die er gerezen zijn om in het vredesproces stappen te zetten zijn niet weggenomen, ze namen zelfs toe.

Vrede

Het moet hier niet bij blijven. Gedurende de hele geschiedenis hebben mensen broederlijk naast elkaar geleefd, liefgehad en gewerkt in en op dit land ‘waar de zon opkomt’ – de Levant, Palestina, Israël. Maar moet iedereen zich niet afvragen: is dit land er niet voor u en voor mij?

De My Land Your Land-lezingenreeks

De KU Leuven schenkt in zes lezingen een diepgaand inzicht over de wettelijke, politieke, historische, architecturale en antropologische aspecten van het conflict dat al 50 jaar voortduurt. De lezingen hebben plaats op 8 (2 lezingen), 14, 16, 21 en 23 november 2017.

Op 28 november 2017 volgt, als slotsessie van de lezingenreeks, een debat met een zeer verscheiden sprekerspanel. Zij zullen het onder meer hebben over de mogelijke rol die de Europese Unie nu al speelt en zou kunnen vervullen om tot oplossingen te komen in het Israëli-Palestijns conflict.

Steven De Foer, journalist bij De Standaard, neemt voor dat debat de rol op van mediawatcher. Hij leidt het debat in aan de hand van een serie videofragmenten die het Israëli-Palestijnse conflict in beeld brengen. VRT-journaliste Inge Vrancken zal het debat modereren.

Op de website www.mylandyourland.be vind je een overzicht van alle sprekers die deelnemen aan het evenement, het volledige programma en informatie over de thema’s die behandeld worden. Je kan je daar ook registreren.

Lees ook: My Land Your Land: Schiet de Europese hulp aan de Palestijnse gebieden haar doel voorbij?