Michail Gorbatsjov: "Wij moeten deze vernietigende wapenwedloop stoppen" | Pax Christi Vlaanderen

Michail Gorbatsjov: "Wij moeten deze vernietigende wapenwedloop stoppen"

In een opiniestuk in het Amerikaanse tijdschrift Time Magazine spreekt gewezen Sovjetpresident Michail Gorbatjov zijn verontrusting uit over de huidige militarisering van de politiek. "De wereld lijkt zich op te maken voor een oorlog".

“De wereld is vandaag de dag overstelpt met problemen”, zegt Gorbatsjov. “De beleidsvoerders schijnen zich geen raad te weten. Maar geen enkel probleem is vandaag urgenter dan de militarisering en de nieuwe wapenwedloop. Deze vernietigende race stoppen en omkeren moet onze grootste prioriteit zijn. NAVO- en Russische troepen en wapens, die tot kortgeleden vanop een afstand van elkaar werden ontplooid, worden almaar dichter bij elkaars grenzen ingezet, en staan in steeds grotere getale recht tegenover elkaar. Terwijl veel staten de grootste moeite hebben om budgetten bijeen te schrapen om de essentiële sociale noden van hun bevolking te financieren, zit er geen rem op de militaire uitgaven”, aldus nog de laatste Sovjetpresident.

“Sinds de tweede helft van de jaren ’80 hebben we 80 % van het kernwapenarsenaal uit de Koude Oorlog vernietigd of ontmanteld. Daar heeft geen mens het minder veilig door gekregen…”, zegt Gorbatjov. “Maar die tijd lijkt voorbij. De nucleaire dreiging is opnieuw reëel. De relatie tussen de machtsblokken gaat al enkele jaren van kwaad naar erger. De pleitbezorgers van een wapenwedloop en het militair-industrieel complex wrijven zich in de handen.”

Wij moeten die situatie doorbreken. We moeten de politieke dialoog heropstarten en weer samen beslissingen nemen en samen actie ondernemen. Wij moeten conflicten voorkomen, de wapenwedloop terugdringen en de wapenarsenalen inkrimpen. In een moderne wereld moeten oorlogen illegaal worden: geen enkel probleem op wereldschaal – armoede, milieu, migratie, overbevolking – kan met oorlog opgelost worden. De leden van de VN-Veiligheidsraad moeten de eerste stap zetten. Zij moeten een resolutie aannemen die stelt dat kernoorlog onaanvaardbaar is en er nooit mag komen.”

“Franklin D. Roosevelt zei ooit dat een van de grootste vrijheden de vrijheid is om zonder angst te leven. Militarisering, gewapende conflicten, de wapenwedloop en het nucleaire zwaard van Damocles storten miljoenen mensen vandaag de dag in spanning en angst. Die angst de wereld uit helpen, zal mensen vrijer maken. Daar moeten we, nu, samen naar streven.“

Lees het volledige artikel in Time Magazine.

Lees: Gorbatsjov: "Het lijkt wel alsof de wereld op oorlog afstevent" (DeRedactie, 27 januari 2017)

Foto: European Parliament/Pietro Naj-Oleari/Creative Commons